TEMATSKA INOVACIJSKA VIJEĆA (TIV)


Tematska inovacijska vijeća (TIV) uspostavljena su temeljem Oduke IVI-ja u rujnu 2018. za pet tematskih prioritetnih područja S3 2016.-2020..:
  • Zdravlje i kvalitetu života;
  • Promet i mobilnost;
  • Energiju i održivi okoliš;
  • Sigurnost;
  • Hranu i bioekonomiju.
 
Horizontalne S3 teme, informacijsko-komunikacijske tehnologije i ključne napredne tehnologije (ICT i KET) također su pokrivene radom svakog pojedinog TIV-a.

Svaki TIV se sastoji u pravilu od 70 % predstavnika poslovnog sektora (ponajviše malih i srednjih poduzeća), 20% predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice te 10 % predstavnika tijela javne vlasti. Glavni im je cilj osigurati strateško upravljanje i smjernice za relevantno tematsko prioritetno područje S3.

TIV-ovi su ključni dionici u procesu poduzetničkog otkrivanja te u suradnji s nadležnim tijelima sudjeluju u definiranju budućih smjerova razvoja i stvaranju poticajnijeg okruženja za inovacije.

Mandat člana TIV-a traje 2 godine, a svaki TIV između svojih članova izabire predsjednika i zamjenika predsjednika TIV-a kojeg potvrđuje Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske.

Predsjednici i zamjenici predsjednika TIV-a u mandatu 2019.- 2021.
Tematsko inovacijsko vijeće Predsjednik/zamjenik predsjednika TIV-a Organizacija/Tvrtka
Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života prof. dr.sc. Dragan Primorac, predsjednik TIV-a Specijalna bolnica Sv. Katarina
  Jerko Jakšić, zamjenik predsjednika TIV-a PharmaS d.o.o.
Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost mr.sc. Mija Šipek, predsjednica TIV-a DIV GRUPA d.o.o.
  Petar Milas, zamjenik predsjednice Altpro d.o.o.
Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš doc. dr. sc. Ernest Vlačić, predsjednik TIV-a Novamina Centar inovativnih tehnologija d.o.o.
  Ivana Lampek Pavčnik, zamjenica predsjednika IN2 d.o.o.
Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju dr. sc. Jasmina Ranilović, predsjednica TIV-a Podravka d.d.
  Anđelko Dobročinac, zamjenik predsjednice Spačva d.d.
Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost Gordan Pešić, predsjednik TIV-a DOK-ING
 
  Filip Aralica, zamjenik predsjednika Brodosplit d.d.

Predsjednici i zamjenici predsjednika TIV-a u mandatu 2021.- 2023.
Tematsko inovacijsko vijeće Predsjednik/zamjenik predsjednika TIV-a Organizacija/Tvrtka
Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života Dragan Sabljić, predsjednik TIV-a Hrvatski telekom d.d.
  Luce Mandić, zamjenica predsjednika Hamapharm d.o.o.
Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost Zoja Crnečki, predsjednica TIV-a DIV GRUPA d.o.o.
  Petar Milas, zamjenik predsjednice Altpro d.o.o.
Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš doc. dr. sc. Ernest Vlačić, prof. v.š., predsjednik TIV-a Novamina Centar inovativnih tehnologija d.o.o.
Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju dr. sc. Jasmina Ranilović, predsjednica TIV-a Podravka d.d.
  Anđelko Dobročinac, zamjenik predsjednice Spačva d.d.
Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost Gordan Pešić, predsjednik TIV-a DOK-ING
 
  Goran Kanceljak, zamjenik predsjednika CS Computer Systems d.o.o.
 
Sudjelovanje u TIV-ovima  prilika je za umrežavanje i razmjenu znanja i iskustva te pronalazak potencijalnih partnera za suradnju.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA ISKAZ INTERESA ZA ČLANSTVO?

1. Članovi TIV-a iz poslovnog sektora uključuju:
- predstavnike poduzeća koja djeluju u području relevantnom za pojedini TIV i
- predstavnike organizacija i udruženja poslovnih subjekata koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV.

2. Članovi TIV-a iz znanstveno-istraživačke zajednice uključuju:
- predstavnike javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV. Pravo iskaza interesa imaju organizacije koje su upisane u  relevantni upisnik pri ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje.

3. Članovi TIV-a iz tijela javne vlasti uključuju:
- predstavnika ministarstva nadležnog za gospodarstvo i predstavnika ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje, a ako ukupan broj članova TIV-a iz reda tijela javne vlasti to dozvoljava, moguće je i dodatno imenovanje predstavnika drugih ministarstava ili tijela javnih vlasti koja djeluju u području relevantnom za pojedini TIV.

Članovi TIV-a biraju se u skladu s Metodologijom izbora članova TIV-a, a odluku o imenovanju donosi Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (IVI).

Iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima dostavlja se Hrvatskoj gospodarskoj komori koja obnaša ulogu Tehničkog tajništva za Tematska inovacijska vijeća tivtajnistvo@hgk.hr.

Relevantna dokumentacija:
Odluka o osnivanju Tematskih inovacijskih vijeća
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Tematskih inovacijskih vijeća
Metodologija izbora članova tematskih inovacijskih vijeća
Odluka o izmjenama i dopunama Metodologije izbora članova tematskih inovacijskih vijeća