ZAKON O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Narodne novine 64/18) uređuje zakonodavni okvir koji potiče ulaganje u istraživanje i razvoj svih subjekata u poslovnom sektoru, putem davanja poticaja za ulaganja malih, srednjih i velikih poduzeća u takve tipove aktivnosti. Cilj Zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika sa znanstvenim organizacijama na istraživačko-razvojnim projektima.

Vrsta potpore koja se odobrava ovim Zakonom je porezna olakšica za istraživačko-razvojne projekte koji pripadaju u kategorije temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja, eksperimentalnog razvoja ili za studije izvedivosti za te istraživačko-razvojne projekte. Potpora se ostvaruje kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane troškove.

Korisnici državne potpore mogu biti pravne osobe (mali, srednji i veliki poduzetnici) i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, koje imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Republike Hrvatske u trenutku plaćanja potpore. Korisnik potpore provodi aktivnosti vlastitog istraživanja i razvoja, na način da projektom rješava vlastiti tehnički problem ili znanstveno-istraživačko pitanje, s ciljem buduće komercijalizacije konačnog proizvoda, usluge ili procesa koji proizlazi iz tog istraživačko-razvojnog projekta.

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Narodne novine 9/19) propisuje postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta, te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte. Pravilnik je stupio na snagu 2. veljače 2019.godine.

Davatelj državne potpore je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a dio postupka provedbe Zakona povjeren je Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) kao provedbenom tijelu iz nadležnosti Ministarstva.

Prijava za dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojne projekte podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao davatelju potpore, neposredno ili poštom. Kada davatelj potpore uvede sustav elektroničke prijave, prijavu će biti moguće podnijeti isključivo putem toga sustava, a pristup sustavu bit će omogućen na mrežnim stranicama davatelja potpore i/ili provedbenog tijela (HAMAG- BICRO-a).


Zakon
Pravilnik


U slučaju  pitanja vezanih za provođenje Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte molimo da ih pošaljete na slijedeću e-mail adresu:  Zakon_za_IR_projekte_pitanja@mingor.hr

Informacije o odobrenim planiranim potporama