Ravnatelji uprava

 • Bojan Batinić, ravnatelj Uprave za internacionalizaciju
 • Anamarija Matak, pomoćnica ministra za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 • Zvonimir Novak, dipl. oecc., ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt
 • Dunja Mazzocco Drvar, dipl. inž., ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti
 • dr. sc. Kristina Čelić, ravnateljica Uprave za energetiku
 • Nina Čulina, ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave
 • Elizabeta Kos, dipl. ing., ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora
 • Igor Kreitmeyer, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode
 • Marko Markić, ravnatelj Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 • dr. sc. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode
 • Damir Juzbašić, dipl. iur., ravnatelj Ravnateljstva za robne zalihe