Uprava za energetiku

UPRAVA ZA ENERGETIKU

Energetika kao najvažnija grana gospodarstva i faktor koji određuje prirodu intenziteta društveno-ekonomskog razvoja svake zemlje. Opskrba energijom preduvjet je gospodarskog razvoja i standarda stanovništva pri čemu razvoj energetike utječe na gospodarsku aktivnost i ekonomski rast, te makroekonomski značaj.

Energetika je vrlo usko vezana uz zaštitu okoliša te je i spajanje ta dva područja jasan pokazatelj potreba za stvaranjem novih izvora energije i spoznaje kako Republika Hrvatska vrlo odgovorno pristupa i planira svoje kapitalne projekte za ostvarivanju svoje energetske sigurnosti.

Glavni zadatak Ministarstva je omogućiti razvoj i održivost energetskog sektora koji se mora očitovati prvenstveno u postizanju i održavanju realnih cijena energije kroz funkcionalno tržišno natjecanje u kompetitivnim energetskim djelatnostima te efektivnu regulaciju mrežnih energetskih djelatnosti koji su preduvjeti konkurentnosti gospodarstva. Nadalje, jedan od zadataka je omogućiti regulirane djelatnosti budu poticaj gospodarstvu, a ne njegovo opterećenje.

Investicije u energetska postrojenja, napredne energetske mreže i energetsku učinkovitost pokretači su novih gospodarskih aktivnosti, a korištenje vlastitih izvora energije u okviru niskougljičnog razvoja oslonac je za inovacije i izvrsnost koja omogućava industrijski rast i napredak znanosti što će bit temelj razvoja energetske politike Republike Hrvatske.

dr.sc. KRISTINA ČELIĆ
ravnateljica Uprave za energetiku

Radnička cesta 80
Tel: 01/37 17 158
E-pošta: energetika@mingor.hr

OSTALI KONTAKTI UPRAVE