Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave djeluje na stvaranju institucionalnog okvira za slobode unutarnjeg tržišta kroz implementaciju zakonodavstva i pravila Europske unije, EU stajališta i javne politike kao što su pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, sloboda kretanja robe, zaštita potrošača, trgovina, strana predstavništva i posredovanje u prometu nekretnina, dozvole za oružjedigitalno gospodarstvo i javna nabava.

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave potiče međuresornu provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje pristupa tržištu usluga. Također, Uprava koordinira Centar unutarnjeg tržišta EU koji na jednom mjestu objedinjava sve EU kontaktne točke i IT alate za informacije o lakšem pristupu europskom tržištu. 

Uprava predlaže mjere razvoja politike zaštite potrošača te aktivno provodi aktivnosti podizanja javne svijesti o zaštiti prava potrošača i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača i rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača. Koordinacija rada tijela za alternativno rješavanje sporova te usklađivanje poslova vezanih uz rad nacionalnoga Europskoga potrošačkog centra ključan su dio aktivnosti pri provedbi međusektorske suradnje svih dionika u provedbi politike zaštite potrošača.

Uprava predlaže i provodi javne politike za unapređenje europskog jedinstvenog digitalnog tržišta, osigurava provedbu relevantnih nacionalnih i lokalnih strategija digitalnog gospodarstva, surađuje s nadležnim i strukovnim tijelima za elektroničku trgovinu i internetske platforme te provodi kampanju za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja u gospodarstvu.

Uprava provodi mjere razvoja i unapređenja sustava javne nabave, u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave. Uprava daje mišljenja o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti te prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira uočene nepravilnosti radi poduzimanja mjera za pravilnu i ujednačenu primjenu propisa u području javne nabave te pruža stručnu pomoć u vezi s primjenom propisa.

Uprava obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem zakonodavnog okvira za trgovinu i tržište, prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu u svrhu uklanjanja administrativnih prepreka za obavljanje trgovine.

Uprava obavlja poslove vezane uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. 

 

NINA ČULINA
ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave

Tel: 01/6106-304

Marija Palić, stručna referentica
E-pošta: marija.palic@mingor.hr

OSTALI KONTAKTI UPRAVE