INTERREG EUROPE E-COOL PROJEKTMinistarstvo gospodarstva i održivog razvoja partner je na INTERREG projektu „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem – E-COOL“.
Provedba Projekta započela je  01. lipnja 2018. godine, a predviđena je kroz 2 faze  (3+2 godine).

Ukupna vrijednost Projekta je 2.143.244,00 €, s udjelom za Republiku Hrvatsku u iznosu od 178.278,00 €, uz omjer sufinanciranja 85% EU - 15% RH.

Glavni partner na Projektu je Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville, a uz Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, partneri su jedinice lokalne samouprave, razvojne agencije i fakulteti iz Češke, Latvije, Rumunjske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Nizozemske, Grčke i Poljske.

Cilj Projekta je razvoj edukacije za poduzetništvo i poticanje poduzetništva mladih te identifikacija i razmjena dobrih praksi u tom području kroz „quadruple helix“ pristup. Dobre prakse i naučene lekcije stečene u prvoj trogodišnjoj fazi Projekta transferirane su u akcijske planove s ciljem poboljšanja nacionalnih i regionalnih politika u području učenja mladih za poduzetništvo kao ključne kompetencije, uključujući pametne vještine, digitalne kompetencije  i inovativnost.

Aktivnosti i cilj Projekta proizašli su iz Akcijskog plana za poduzetništvo kojeg je Europska komisija usvojila u 2013. godini i koji uvelike uključuje inicijative za edukaciju mladih o poduzetništvu i za poduzetništvo. U svrhu razvoja trajno konkurentnog gospodarstva, kod mladih treba, kroz cijelu obrazovnu vertikalu, poticati i razvijati poduzetničko promišljanje. Veća je vjerojatnost da će mlade osobe  koje su tijekom školovanja izložene učenju za poduzetništvo pokrenuti vlastiti posao, a lakše će se suočavati s izazovima u svojoj profesionalnoj karijeri i životu općenito. Osiguranjem kvalitetnog poduzetničkog obrazovanja i integriranim pristupom – škola, obitelj, društvena zajednica – te stvaranjem pozitivnog poduzetničkog okruženja, kod mladih potičemo poduzetničko promišljanje te razvijamo njihove poduzetničke i inovativne kapacitete.

Više informacija o Projektu dostupno je na internetskoj stranici:
https://www.interregeurope.eu/e-cool/

Promotivni video možete pogledati na sljedećem linku:
https://www.youtube.com/watch?v=9A1mgWCtn9o&feature=youtu.be