INOVACIJSKO VIJEĆE ZA INDUSTRIJU REPUBLIKE HRVATSKE (IVI) 
Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske uspostavljeno je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske u prosincu 2017. godine (NN 129/17) kao tijelo odgovorno za upravljanje provedbom Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (SPI), a u njegovoj je nadležnosti i rad TIV-ova.

Članovi Vijeća su predstavnici tijela državne uprave koja su operativno odgovorna za provedbu Strategije poticanja inovacija, predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predstavnici znanstveno-istraživačkih institucija, gospodarstvenici, gospodarska interesna udruženja, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave te istaknuti znanstveni stručnjaci i istraživači iz RH i hrvatske dijaspore.

U skladu s Odlukom Vlade, predsjednik Vijeća je državni tajnik u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt.

Punopravni članovi Vijeća su i predsjednici/zamjenici predsjednika tematskih inovacijskih vijeća (TIV).

Zadaće IVI-ja su sljedeće:
a) koordinacija i usmjeravanje operativne provedbe utvrđenih prioriteta i mjera Strategije kroz davanje preporuka i donošenje odluka o provođenju nacionalnih inovacijskih prioriteta prema određenim tijelima ili organizacijskim jedinicama unutar identificiranog inovacijskog sustava;
b) predlaganje mjera za poboljšanje inovacijskog sustava;
c) izdavanje obvezujućih preporuka prema dionicima inovacijskog sustava za koje se utvrdi da ne provode utvrđene mjere, te koji su u zaostacima i odstupanjima u ostvarenju propisanih mjera Strategije;
d) odobravanje godišnjih izvješća o stanju inovacija:
e) donošenje preporuka vezanih za poboljšanje i revidiranje ciljeva i prioriteta inovacijske politike.