Informiranje i sudjelovanje javnosti sukladno članku 34. Zakona o gospodarenju otpadom

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom provodi postupak informiranja i sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom


 
 • Trgovačko društvo REMONDIS Medison d.o.o., Draganić 13a, 47201 Draganić, OIB: 58852060080, podnijelo je ovom Ministarstvu 27. studenog 2023. godine zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, na lokaciji gospodarenja otpadom: Sisak, Nikole Tesle 17, k.č.br. 486/13, k.o. Sisak stari, za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R12 i R13.
 
 • Trgovačko društvo INA MAZIVA d.o.o., Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb, OIB: 63988426425, podnijelo je ovom Ministarstvu 3. kolovoza 2023. godine zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, na lokaciji gospodarenja otpadom: Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb, k.č.br. 2678/1 k.o. Žitnjak, za obavljanje djelatnosti skladištenja postupkom R 13 i oporabe postupcima R 9 i R 12.  
 
 • Trgovačko društvo CEMEX Hrvatska d.d., Cesta dr. Franje Tuđmana 45, OIB: 94136335132, podnijelo je ovom Ministarstvu 11. srpnja 2023. godine zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, na lokaciji gospodarenja otpadom: podpostrojenje „Sveti Juraj“, 21212 Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana 45, k.č.br. 7915/1, k.o. Kaštel Sućurac, za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R1 i R13, za ključni broj otpada 02 03 01 - muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije.
 
 • Trgovačko društvo CEMEX Hrvatska d.d., Cesta dr. Franje Tuđmana 45, OIB: 94136335132, podnijelo je ovom Ministarstvu 11. srpnja 2023. godine zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, na lokaciji gospodarenja otpadom: podpostrojenje „Sveti Juraj“, 21212 Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana 45, k.č.br. 7915/1, k.o. Kaštel Sućurac, za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R1, R12 i R13, za ključne brojeve otpada:
 • 02 01 07 - otpad iz šumarstva,
 • 03 01 01 - otpadna kora i pluto,
 • 03 01 05 - piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira koji nisu navedeni pod 03 01 04,
 • 03 01 99 - otpad koji nije specificiran na drugi način,
 • 03 03 01 - otpadna kora i otpaci od drveta,
 • 15 01 03 - ambalaža od drveta,
 • 17 02 01 drvo,
 • 19 12 07 - drvo koje nije navedeno pod 19 12 06,
 • 20 01 38 - drvo koje nije navedeno pod 20 01 37,
 • 20 01 99 - ostali sastojci koji nisu specificirani na drugi način,
 • 20 02 01 - biorazgradivi otpad.
 
 • Trgovačko društvo CIKLON d.o.o., Put Murvice 14, 23000 ZADAR, OIB: 52869401719, podnijelo je ovom Ministarstvu 17. ožujka 2023. godine zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, na lokaciji: Gaženička cesta 30, 23000 ZADAR, k.č.br. 9387/7, k.o. ZADAR, za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R12 i R13.
 
 • Trgovačko društvo FRIŠ d.o.o., Koprivnička 43, 48260 Križevci, OIB: 50932457055, podnijelo je ovom Ministarstvu 5. siječnja 2022. godine zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, na lokaciji gospodarenja otpadom: Poslovna zona Cubinec, Donji Cubinec 28/b, k.č.br. 301/1, k.o. Cubinec, za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R4 i R12 i R13.