Najčešća pitanja

Sustav prikupljanja komunalnog otpada


Pojašnjenje - Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
 
Prijevoz otpada
 
Uputa upravnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za zaštitu okoliša
 

Postupak provjere okolnosti koje utiču na ostvarenje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

Financijsko jamstvo

Povjerenik za gospodarenje otpadom

SMANJENJE UTJECAJA ODREĐENIH PLASTIČNIH PROIZVODA NA OKOLIŠ
Važno!
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/2151 оd 17. prosinca 2020. godine o utvrđivanju pravila o usklađenim specifikacijama za oznaku plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu D Priloga SUP Direktive
EUR-Lex - 32020R2151 - HR - EUR-Lex
Ispravak:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2151R%2801%29