Najčešća pitanja

Komunalni otpadPosebne kategorije otpada
 

Prijevoz otpada

Uputa upravnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za zaštitu okoliša
 Postupak provjere okolnosti koje utječu na ostvarenje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrijeFinancijsko jamstvo
 


Povjerenik za gospodarenje otpadom
 SMANJENJE UTJECAJA ODREĐENIH PLASTIČNIH PROIZVODA NA OKOLIŠ
 


Važno!
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/2151 оd 17. prosinca 2020. godine o utvrđivanju pravila o usklađenim specifikacijama za oznaku plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu D Priloga SUP Direktive
EUR-Lex - 32020R2151 - HR - EUR-Lex
Ispravak:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2151R%2801%29Prekogranični promet otpada koji ne podliježu notifikacijskom postupku
 


Uplata državne prostojbe za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom
  (U postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 185,81 eura po tarifi br. 53. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 165/22)


Obveze vođenja očevidnika na ONTO obrascima i e-ONTO za osobe čijim obavljanjem djelatnosti nastaje otpad nakon stupanju na snagu Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21)
 

Prateći list
 
  • U slučaju kada postoji Dozvola za gospodarenje otpadom i izdano Rješenje o izmjeni i dopuni te dozvole (u nekim slučajevima i više rješenja po toj dozvoli) što se upisuje u PL - obrazac pod ovlast za preuzimanje otpada?  
U polje „OVLAST ZA PREUZIMANJE“ pod oznaku D-KLASA potrebno je navesti klasifikacijski broj dozvole, kako je to navedeno u uputama za popunjavanje pratećeg lista pri čemu nije potrebno navoditi sve klasifikacijske brojeve rješenja o reviziji te dozvole, kao niti klasifikacijske oznake rješenja kojima je ta dozvola mijenjana.