Najčešća pitanja

Komunalni otpadPosebne kategorije otpada

 

Prijevoz otpada  
 
Sakupljanje otpada


Povjerenik za gospodarenje otpadom


SMANJENJE UTJECAJA ODREĐENIH PLASTIČNIH PROIZVODA NA OKOLIŠ
 


Važno!
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/2151 оd 17. prosinca 2020. godine o utvrđivanju pravila o usklađenim specifikacijama za oznaku plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu D Priloga SUP Direktive
EUR-Lex - 32020R2151 - HR - EUR-Lex
Ispravak:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2151R%2801%29Prekogranični promet otpada koji ne podliježu notifikacijskom postupku
 


Uplata državne prostojbe za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom
  (U postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 185,81 eura po tarifi br. 53. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 165/22)


Obveze vođenja očevidnika na ONTO obrascima i e-ONTO za osobe čijim obavljanjem djelatnosti nastaje otpad nakon stupanju na snagu Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21)
 

Prateći list
 
  • U slučaju kada postoji Dozvola za gospodarenje otpadom i izdano Rješenje o izmjeni i dopuni te dozvole (u nekim slučajevima i više rješenja po toj dozvoli) što se upisuje u PL - obrazac pod ovlast za preuzimanje otpada?  
U polje „OVLAST ZA PREUZIMANJE“ pod oznaku D-KLASA potrebno je navesti klasifikacijski broj dozvole, kako je to navedeno u uputama za popunjavanje pratećeg lista pri čemu nije potrebno navoditi sve klasifikacijske brojeve rješenja o reviziji te dozvole, kao niti klasifikacijske oznake rješenja kojima je ta dozvola mijenjana.