Strategije, planovi i programi

  • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske Narodne novine 130/05
  • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11
  • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine Narodne novine 3/17
  • Zatvaranje odlagališta