Građevinske dozvole

Građevinska dozvola za naftno-rudarski objekt i postrojenje: Naftno-rudarski objekti i postrojenja na eksploatacijskom polju ugljikovodika Cerić i naftno-rudarski objekti i postrojenja na eksploatacijskom polju ugljikovodika Berak, 1. faza“

Građevinska dozvola za naftno-rudarski objekt i postrojenje: Istražna bušotina Selec-3 (Slc-3) – privođenje eksploataciji bušotina Selec-3 na EPU „Žutica“

Građevinska dozvola za naftno-rudarski objekt i postrojenje: Rekonstrukcija rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III, na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“

Građevinska dozvola za naftno-rudarski objekt i postrojenje: Privođenje eksploataciji bušotine Kozarica - 42 i spajanje na postojeći sabirno transportni sustav na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kozarica“

Građevinska dozvola za naftno-rudarski objekt i postrojenje: Podzemno skladište prirodnog plina na eksploatacijskom polju za podzemno skladištenje prirodnog plina „Grubišno Polje“, 3. etapa – izgradnja priključnog plinovoda od bušotine GR-2Z do plinske stanice u funkciji inicijalnog crpljenja procijenjenih pridobivih količina rezervi prirodnog plina ležišta bušotinom GR-2Z koja će se opremiti za inicijalno crpljenje

Izmjena građevinske dozvole za Etapu 1 – Faza 1, Faza 2 i Faza 3 - Bušotinski prostor mjerne bušotine DR-1 i proizvodno-utisnih bušotina DR-2, DR-3, DR-4, DR-5, DR-6, DR-7, DR-8 i DR-9 sa separatorskom grupom za separaciju plina, utisnim pumpama za utiskivanje, transformatorskom stanicom i servisnim prometnicama (EPG Draškovec AATG, 2022.)

Građevinska dozvola za Etapu 1 – Faza 1, Faza 2 i Faza 3 - Bušotinski prostor mjerne bušotine DR-1 i proizvodno-utisnih bušotina DR-2, DR-3, DR-4, DR-5, DR-6, DR-7, DR-8 i DR-9 sa separatorskom grupom za separaciju plina, utisnim pumpama za utiskivanje, transformatorskom stanicom i servisnim prometnicama (EPG Draškovec AATG, 2020.)

Građevinska dozvola za građenje i opremanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja: Privođenje eksploataciji bušotine Molve-38 – bušotinski radni prostor bušotine Molve-38 s priključnim cjevovodima i kabelima do PS Molve Istok na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“

Građevinska dozvola za naftno-rudarski objekt i postrojenje: Podzemno skladište prirodnog plina na eksploatacijskom polju za skladištenje prirodnog plina „Grubišno Polje“ – 2. etapa izgradnje

Građevinska dozvola za naftno-rudarski objekt i postrojenje privođenje eksploataciji nove bušotine Marica D DIR na EPU Marica