Dozvole

  • DOZVOLE - GEOTERMALNE VODE : 

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru LEŠČAN

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru MEĐIMURJE 5

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru SJEČE

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru PČELIĆ

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru KOTORIBA

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru VUKOVAR 2

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru KUTINA

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru NOVIGRAD PODRAVSKI

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru SVETA NEDELJA  1

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru TEKIĆ

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru SVETA NEDELJA-GENERA

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru SVETA NEDELJA 2

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru GAJIĆ

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru LIPIK

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru Sisak.pdf
     
Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Topusko“

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru Topusko.pdf
           
Dozvola za pridobivanje geotermalnih voda na eksploatacijskom polju geotermalnih voda "Sveta Nedelja".pdf

Dozvola za pridobivanje geotermalne vode na  eksploatacijskom polju "Bošnjaci-Sjever"
Prilog 1a: Pregledna karta eksploatacijskog polja geotermalne vode"Bošnjaci-Sjever"
            M 1: 25 000

Dozvola za pridobivanje geotermalne vode na eksploatacijskom polju "Geotermalno polje Zagreb"
Prilog 1a: Pregledna karta naftno-rudarskih objekata i postrojenja na EPU "Geotermalno polje Zagreb"
              M 1:5 000

ODLUKA o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Korenovo“.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Legrad"

ODLUKA o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Merhatovec"

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Merhatovec“

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Merhatovec".pdf

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Lunjkovec-Kutnjak“

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Lunjkovec-Kutnjak".pdf

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Ernestinovo"

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Ernestinovo"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Ernestinovo".pdf

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Virovitica 2".pdf

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Križevci".pdf

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Babina Greda 1

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Babina Greda 1“

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Babina Greda 1“

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermanlih voda - "Babina greda 1".pdf

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda - "Babina greda 2".pdf

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda - "Karlovac 1".pdf

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Slatina 3"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda - "Slatina 3".pdf

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda - "Slatina 2".pdf

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Slatina 2"
 

 
  • DOZVOLE -  UGLJIKOVODICI : 

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Galovac-Pavljani“

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Cabuna​"

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Privlaka“

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Sjeverni Jadran“

Izmjena i dopuna Dozvole za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Bunjani“

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kloštar“

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Žutica“

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Zebanec“

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika "Izabela"

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika "Bunjani"

 Izmjena Dozvole za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika "Ferdinandovac"

  Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika "Ferdinandovac"

   Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Janja Lipa“

   Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na EPU "Marica"        
           
   Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika "Stružec"

   Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika "Kozarica"
    
   Dozvola za podzemno skladištenje plina na eksploatacijskom polju za podzemno skladištenje plina „Grubišno Polje“ - 3. etapa izgradnje
  
   Odluka o izdavanju dozvole za skladištenje prirodnog plina na eksploatacijskom polju za skladištenje prirodnog plina "Grubišno Polje" - 1. i 2. etapa izgradnje 
    
    Izmjena i dopuna dozvole za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju "Molve"
    
    Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju "Molve"


Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju "Gola"
 
 
Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju " Vukanovec"

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju "Voloder"