Aktivnosti

 

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika

 • Završen je postupak nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu. Zainteresirani ponuđači mogli su se prijaviti za sedam istražnih prostora.
 
Vlada Republike Hrvatske je 29. kolovoza 2019. donijela Odluke o izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za šest istražnih prostora u kontinentalnom dijelu Hrvatske, a koje su objavljene u NN, br. 81/19. Dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na istražnim prostorima DR-03 i SZH-01 dobila je kompanija INA-Industrija nafte d.d. Dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na istražnom prostoru SA-06 dobila je kompanija ASPECT Croatia Kft. Za istražni prostor SA-07 dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika je dobila kompanija Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., a za istražne prostore SA-11 i SA-12 dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika dobila je kompanija Crodux derivati dva d.o.o. Zagreb. Razdoblje istraživanja traje pet godina. Ukoliko se pronađe komercijalno otkriće, počinje razdoblje eksploatacije koje traje 25 godina.

Vlada Republike Hrvatske sklopila je 26. ožujka 2020. Ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika:
 
za istražne prostore DR-03 i SZH-01 s investitorom INA-Industrija nafte, d.d.
za istražni prostor SA-06 s investitorom ASPECT Croatia Kft.
za istražni prostor SA-07 s investitorom Vermilion Zagreb Exploration d.o.o.
 
 
 • Završen je postupak nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida. Zainteresirani ponuđači mogli su se prijaviti za četiri istražna prostora.
 
Vlada Republike Hrvatske  5. prosinca  2019. je donijela Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za jedan istražni prostor - DI-14, a koja je  objavljena u NN, br.119/19. Dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na istražnom prostoru DI-14 dobila je kompanija INA-Industrija nafte d.d. Razdoblje istraživanja traje pet godina. Ukoliko se pronađe komercijalno otkriće, počinje razdoblje eksploatacije koje traje 25 godina.

Vlada Republike Hrvatske sklopila je 26. ožujka 2020. Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za istražni prostor DI-14 s investitorom INA-Industrija nafte, d.d.
 

 • Ukinute Dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika:
            za istražni prostor SA-11 i SA-12 objavljeno u NN br. 119/21
 
 

Geotermalna voda u energetske svrhe​ 

 
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Slatina 1", „Slatina 2“, „Slatina 3“ i „Slatina 4“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 22. listopada 2018. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Slatina 2“ (trgovačkom društvu GEO POWER ZAGOCHA d.o.o., KLASA: 310-01/18-03/26, URBROJ: 517-06-3-1-18-1) i „Slatina 3“ (trgovačkom društvu EES DRAVACEL ENERGETIKA d.o.o., KLASA: 310-01/18-03/27, URBROJ: 517-06-3-1-18-1).

   
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“, radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 02. prosinca 2019. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“, (trgovačkom društvu GeotermiKA d.o.o., KLASA: 310-01/19-03/91, URBROJ: 517-06-3-1-19-1).
 
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Križevci"  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 13. siječnja 2020. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Križevci“ (trgovačkom društvu KOMUNALNO PODUZEĆE  d.o.o., KLASA: 310-01/20-03/05, URBROJ: 517-06-3-1-20-1).
 
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Virovitica 2"  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 17. veljače 2020. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Virovitica 2“ (trgovačkom društvu POSLOVNI PARK VIROVITICA  d.o.o., KLASA: 310-01/20-03/27, URBROJ: 517-06-3-1-20-1).
 
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Babina Greda 1" i „Babina Greda 2“  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 24. listopada 2019. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Babina Greda 1“ (trgovačkom društvu GEJZIR d.o.o., KLASA: 310-01/19-03/84, URBROJ: 517-06-3-1-19-1) i „Babina Greda 2“ (trgovačkom društvu GEOTERMALNI IZVORI  d.o.o., KLASA: 310-01/19-03/85, URBROJ: 517-06-3-1-19-1).
 
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Merhatovec"  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 8. listopada 2020. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Merhatovec“ (trgovačkom društvu ENSOLX d.o.o., KLASA: 310-01/20-03/88, URBROJ: 517-06-3-1-20-1).
 
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Ernestinovo"  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 8. listopada 2020. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Ernestinovo“ (trgovačkom društvu ENSOLX d.o.o., KLASA: 310-01/20-03/89, URBROJ: 517-06-3-1-20-1).
    
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1"  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 3. prosinca 2020. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“ (trgovačkom društvu Terra Energy Generation Company d.o.o., KLASA: 351-01/20-03/51, URBROJ: 517-06-3-20-1).
 
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Lunjkovec-Kutnjak"  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 8. listopada 2020. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Lunjkovec-Kutnjak“ (trgovačkom društvu Bukotermal d.o.o., KLASA: 310-01/20-03/91, URBROJ: 517-06-3-1-20-1).
 
 • Završen je postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Korenovo"  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 11. ožujka 2021. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Korenovo“ (trgovačkom društvu Terme Bjelovar d.o.o., KLASA: 310-01/21-03/30, URBROJ: 517-06-3-1-21-1).