Zakonodavstvo


Zakoni 

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
  Narodne novine 52/18, 52/19, ,30/21
 
 • Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
  Narodne novine  78/15, 50/20


 Uredbe
 
 • Uredba o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
  Narodne novine 74/17, 14/21
   
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
  Narodne novine 25/20


 Pravilnici
 
 • Pravilnik o rezervama
  Narodne novine,95/18
   
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata
  Narodne novine,95/18
   
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja
  Narodne novine, 95/18 
   
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu 
  Narodne novine,  95/18

 • Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama
  Narodne novine, 95/18