Modernizacijski fond

Modernizacijski fond je financijski instrument uspostavljan Direktivom 2003/87/EZ o trgovanju emisijama stakleničkih plinova (EU ETS Direktiva) za razdoblje od 2021. do 2030. s ciljem postizanja klimatske neutralnosti u skladu s Pariškim sporazumom. 
 
Modernizacijski fond se financira iz 2% od ukupne količine emisijskih jedinica koje će biti dostupne na tržištu u razdoblju od 2021.-2030. te iz dijela emisijskih jedinica koje mogu biti dodatno prebačene iz ukupne količine emisijskih jedinica namijenjenih prodaji na dražbi, predviđenih za raspodjelu u svrhu solidarnosti i rasta. Fond je namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima u svrhu postizanja ciljeva europskog zelenog plana podupiranjem zelene i socijalno pravedne tranzicije.

Tablica: ukupna količina emisijskih jedinica po državama članicama (izvor: Europska komisija)
 
Slijedom navedenog, udio sredstava iz Modernizacijskog fonda koji je na raspolaganju Republici Hrvatskoj iznosi 14,6 milijuna emisijskih jedinica.
 
Kako bi bili ostvareni preduvjeti za financiranje iz sredstava Modernizacijskog fonda potrebno je dokazati da je projektni prijedlog u skladu s zahtjevima EU ETS Direktive, u skladu s pravilima državnih potpora, da je ulaganje u skladu s ostalim zahtjevima Unije i nacionalnim propisima i da neće doći do dvostrukog financiranja troškova putem drugog instrumenta Unije ili nacionalnog instrumenta.
 
Prioritetna ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda su usmjerena na:
  • proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora
  • povećanje energetske učinkovitosti
  • skladištenje energije, modernizacija energetske mreže
  • pravednu tranziciju regija ovisnim o ugljiku 

Osim ulaganja u navedene prioritete moguća su i neprioritetna ulaganja, odnosno ulaganja koja ne potpadaju pod prioritetne projekte, ali koja doprinose postizanju ciljeva Integriranog nacionalnog
energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. i zadovoljavaju kriterije vezane za niskougljični prelazak Republike Hrvatske.
 
Modernizacijski fond djeluje pod odgovornošću država članica koje su korisnice fonda. Provedba Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetiku u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB), Odborom za ulaganja i Europskom komisijom. Prijedlozi za ulaganje koji se žele financirati u okviru Modernizacijskog fonda, Ministarstvo dostavlja Europskoj investicijskoj banci i Odboru za ulaganje Modernizacijskog fonda, po točno određenim kriterijima u bilo kojem trenutku tijekom kalendarske godine.
 
Sve detaljnije informacije o financiranju projekata iz sredstava Modernizacijskog fonda možete dobiti na stranici Europske komisije na kojoj se nalaze upute i obrasci koje ovo Ministarstvo dostavlja EIB-u i Odboru za ulaganje. Nadalje, svi upiti mogu se dostaviti ovom Ministarstvu putem elektroničke pošte na adresu modernizacijski-fond@mingor.hr.


Odluka o dodjeli pojedinačne jednokratne potpore „Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.“ za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 
Pravni okvir
Događanja i novosti
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt „Provedba novih financijskih mehanizama u okviru revidirane direktive o ETS-u za razdoblje od 2021. do 2030. godine“ kojeg financira EU kroz Program potpore strukturnim reformama čija je svrha pomoć Ministarstvu u izradi provedbenog okvira za Modernizacijski fond u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je održalo online radionicu 18. veljače 2021. sa svim zainteresiranim sudionicima na kojem je predstavljen Modernizacijski fond. Prezentacija je dostupna na poveznici, a možete je i preslušati ovdje.
 

Konferencija o Modernizacijskom fondu održati će se u ponedjeljak, 20. rujna, od 10 do 13 sati u hibridnom obliku. Cilj prve konferencije je podizanje svijesti o Modernizacijskom fondu. Sudionicima će biti predstavljena područja djelovanja Modernizacijskog fonda u Hrvatskoj, kao i načini provedbe, uvjeti prihvatljivosti i kriteriji za dodjelu sredstava.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će nakon Konferencije održati tri regionalne radionice – u Splitu (29. rujna 2021.), u Rijeci (30. rujna 2021.) i u Osijeku ( 7. listopada 2021.). Svrha ovih radionica je informiranje potencijalnih prijavitelja projekata s više praktičnih informacija o razvoju projekata, postupku prijave, prihvatljivosti i zahtjevima za popratne dokumente. Završna radionica bit će organizirana online, u četvrtak, 21. listopada, za sve zainteresirane.
Sve navedene aktivnosti se odvijaju u okviru projekta „Provedba novih financijskih mehanizama u okviru revidirane Direktive o ETS-u za razdoblje 2021. – 2030.“ kojega provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH uz podršku Glave uprave za potporu strukturnim reformama Europske komisije i savjetnike iz PricewaterhouseCoopers.

Ministarstvo poziva sve zainteresirane da sudjeluju u ovim radionicama i saznaju koje se vrste ulaganja mogu financirati iz Modernizacijskog fonda u Hrvatskoj. Za konferenciju i sve radionice je potrebna registracija putem obrasca na web stranici Hrvatske gospodarske komore. Samo registrirane osobe dobit lokaciju na kojoj se konferencija odvija te poveznice za online sudjelovanje. Rok za prijavu je ponedjeljak, 20. rujna, u 8:30.