Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja

Zagrebačke otpadne vode - upravljanje i pogon d.o.o., obrada neopasnog otpada postupkom biološke obrade mezofilnom anaerobnom stabilizacijom na lokaciji centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
GAVRILOVIĆ Prva hrvatska tvornica salame, sušenog mesa i masti Mate Gavrilovića potomci d.o.o., Petrinja
SELK d.d.,Kutina
Metis d.d. - podružnica Ogulin
Metis d.d. - podružnica Otočac
ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE d.o.o., Slavonski Brod
DI KLANA d.d., Klana
DONA Trgovina d.o.o., Gornja Stubica
Puris - Mesna industrija, Sv. Petar u Šumi, Pazin, kojim upravlja operater VALIPILE d.o.o., Sesvetski Kraljevec