Novosti

Informacije o postupcima okolišne dozvole

 • Gradska toplana d.o.o., Karlovac,  informacija o zahtjevu je objavljena 7. rujna 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Belišće, informacija o zahtjevu je objavljena 7. rujna 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., odlagalište otpada Treskavac, Krk, informacija o zahtjevu je objavljena 7. rujna 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., farma svinja Orlovnjak, Orlovnjak, informacija o zahtjevu je objavljena 7. rujna 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • LTH Metalni lijev d.o.o., Benkovac, informacija o zahtjevu je objavljena 12. kolovoza 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN BAJKOVEC, farma brojlera Lopatinec, informacija o zahtjevu je objavljena 12. kolovoza 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • LTH Alucast d.o.o., Čakovec, informacija o zahtjevu je objavljena 26. srpnja 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Plamen d.o.o., Požega, informacija o zahtjevu je objavljena 22. srpnja 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
          
                                                                                 

Postupci okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • Univerzal d.o.o., odlagalište otpada "Vitika", Đakovo, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 20. prosinca 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
    

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli/ o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole                                        
 • ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., Pogon Umag, od 14. rujna do 14. listopada 2022. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. - Pogon Umag, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-03/20-08/18, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Calucem d.o.o., Pula, od 8. rujna do 10. listopada 2022. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Calucem d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/05, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Nujić Marko d.o.o., Peradarska farma Ribnica, Ribnica, od 13. kolovoza do 12. rujna 2022. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za farmu Ribnica, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/38, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Plamen d.o.o., Požega, od 13. kolovoza do 12. rujna 2022. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za Plamen d.o.o., Požega, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/21-45/15, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
   
 • Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin, od 3. lipnja do 4. srpnja 2022. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/21-45/22, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Koka d.d., Industrija mesa Koka d.d., Varaždin, od 1. lipnja do 1. srpnja 2022. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za Industriju mesa Koka d.d., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/22-45/05, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • KNAUF INSULATION d.o.o., Postrojenje za proizvodnju kamene vune Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof, od 5. listopada do 4. studenog 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za KNAUF INSULATION d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/21-45/017, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
                                            

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama/ izmjeni dopuni uvjeta okolišne dozvole

 • POLJO PLODOVI d.o.o. - farma pilića POLJO PLODOVI d.o.o., rješenje je objavljeno 7. rujna 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • FANON d.o.o. Tvornica stočne hrane, Peradarska farma za uzgoj pilića, Sveti Đurđ, rješenje je objavljeno 30. kolovoza 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole