Novosti

Informacije o postupcima okolišne dozvole

 • Dezinsekcija d.o.o., postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada "Ekološki centar Šoići", informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 12. siječnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., postrojenje za obradu opasnog otpada Moslavačka Gračenica, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 12. siječnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Čeretinci 1, Općina Čeretinci, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 22. studenoga 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 1, Općina Andrijaševci, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 16. studenoga 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 2, Općina Andrijaševci, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 16. studenoga 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Kemokop d.o.o., građevina za gospodarenje otpadom u Dugom Selu, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 4. studenoga 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske, informacija o zahtjevu je objavljena 28. listopada 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • BELJE plus d.o.o., Farma Gradec, Općina Gradec, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 27. listopada 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • METIS d.d., podružnica Kukuljanovo, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 25. listopada 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Gradska toplana d.o.o., Karlovac,  informacija o zahtjevu je objavljena 7. rujna 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Belišće, informacija o zahtjevu je objavljena 7. rujna 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., odlagalište otpada Treskavac, Krk, informacija o zahtjevu je objavljena 7. rujna 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., farma svinja Orlovnjak, Orlovnjak, informacija o zahtjevu je objavljena 7. rujna 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
                  
                                                                                 

Postupci okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN BAJKOVEC, farma brojlera Lopatinec, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 11. siječnja 2023. u kategoriji Postupci u tijeku
    

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli/ o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole                                        
 • Agrokoka - Pula d.o.o., farma za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban, od 26. siječnja do 27. veljače 2023. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Agrokoka - Pula d.o.o., farma za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/41, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Petrinjak, postrojenje za intenzivan uzgoj peradi "Petrinjak", Klenovnik, od 23. siječnja do 22. veljače 2023. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Petrinjak, postrojenje za intenzivan uzgoj peradi "Petrinjak", Klenovnik, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/34, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • VINDON d.o.o., farma purana "Banovci", Banovci, od 18. siječnja do 17. veljače 2023. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za VINDON d.o.o., farma purana "Banovci", Banovci, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/54, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • LUKAČ d.o.o., Farma koka nesilica Lukač, Ivanić Grad, od 22. prosinca 2022. godine do 23. siječnja 2023. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za LUKAČ d.o.o., Farma koka nesilica Lukač, Ivanić Grad, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/70, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • BELJE plus d.o.o., farma svinja Gaj, Općina Draž, od 8. prosinca 2022. godine do 9. siječnja 2023. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za BELJE plus d.o.o., farma svinja Gaj, Općina Draž, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-03/16-02/34, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Vindon d.o.o., farma purana, Slavonski Kobaš, od 6. prosinca 2022. godine do 5. siječnja 2023. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Vindon d.o.o., farma purana, Slavonski Kobaš, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/55, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
         
 • Calucem d.o.o., Pula, od 8. rujna do 10. listopada 2022. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Calucem d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/05, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
                                                        

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama/ izmjeni dopuni uvjeta okolišne dozvole

 • ŽITO d.o.o., farma koka nesilica Vuka, Općina Vuka, rješenje je objavljeno 15. prosinca 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • LTH Alucast d.o.o., Čakovec, rješenje je objavljeno 5. prosinca 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • LTH Metalni lijev d.o.o., Benkovac, rješenje je objavljeno 5. prosinca 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Nujić Marko d.o.o., Peradarska farma Ribnica, Ribnica, rješenje je objavljeno 24. studenoga 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., Pogon Umag, rješenje je objavljeno 3. studenoga 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Plamen d.o.o., Požega, rješenje je objavljeno 3. listopada 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • POLJO PLODOVI d.o.o. - farma pilića POLJO PLODOVI d.o.o., rješenje je objavljeno 7. rujna 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole


Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 • DI KLANA d.d., Klana, rješenje je objavljeno 16. prosinca 2022. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 
 • OSILOVAC d.o.o., Bioplinsko postrojenje u Feričancima, informacija o zahtjevu je objavljena 22. studenoga 2022. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
   
 • RS METALI d.d., Ljevaonica Bjelovar, informacija o zahtjevu je objavljena 3. studenoga 2022. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja