Postupci u tijeku

BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja - biodizela Biodizel Vukovar d.o.o., Vukovar
C.I.A.K. d.o.o., Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. d.o.o., Zabok
LUKAČ d.o.o., Farma koka nesilica Lukač, Ivanić Grad
Holcim (Hrvatska) d.o.o. - proizvodnja cementa Koromačno
LUKAČ d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Lukač, Ivanić Grad
Drvenjača d.d., Fužine
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 8, Gornji Kućan
MEDITERAN ULAGANJA d.o.o., farma Rovišće
KNAUF INSULATION d.o.o., Postrojenje za proizvodnju kamene vune Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof
ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., Pogon Umag
Bikarac d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom i ploha 2, Šibenik
Ljevaonica sivog lijeva operatera FERRO-PREIS d.o.o., Čakovec
KOKA d.d., Farma 1, Jalkovec
ADRIACINK d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje, Split
GIRK Kalun d.d., Drniš
INA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Sisak, Sisak
PIKO d.o.o. za uzgoj i proizvodnju peradi, Farma Piko, Jastrebarsko
OPG Ivana Čurila, postrojenje za intezivan uzgoj pilenki, Sveti Đurđ
KTD Mindel d.o.o., odlagalište otpada "Kokojevica", Lumbarda
C.I.A.K. d.o.o. - Građevina za gospodarenje otpadom u Zaboku
ŽITO d.o.o., farma koka nesilica Vuka, Općina Vuka
Wienerberger d.o.o., postrojenje za proizvodnju crijepa u Đakovu, Đakovo
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., Svinjogojska farma Lipovača, Erdut
Nujić Marko d.o.o., Peradarska farma Ribnica, Ribnica
BELJE plus d.o.o., farma Brod Pustara 2, Jagodnjak
Hartmann d.o.o., Koprivnica
NOVOKOM d.o.o., Odlagalište otpada "Kurjakana", Novska
PERUTNINA PTUJ - Pipo d.o.o., farma pilića "Štefanec", Čakovec
BELJE plus d.o.o., farma Kozarac, Čeminac
BELJE plus d.o.o., farma svinja Sokolovac, Sokolovac
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o., građevina za skladištenje opasnog otpada, Jastrebarsko
VINDON d.o.o., farma purana "Banovci", Banovci
VINDON d.o.o., farma purana "Zadubravlje", Zadubravlje
VINDON d.o.o., farma purana "Klokočevik", Klokočevik
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Sisak
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Agrokoka - Pula d.o.o., Valmade
Vindon d.o.o., farma purana, Slavonski Kobaš
Farma nesilica Perfa Bio d.o.o., Donja Stubica
Vrana d.o.o., farma koka nesilica Vrana, Biograd na Moru
Calucem d.o.o., Pula
Čistoća d.o.o., odlagalište otpada Karepovac, Split
Agrokoka - Pula d.o.o., farma za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban
Gradska toplana d.o.o., Karlovac
Veterinarska ambulanta Martes d.o.o., farma Trnava, Trnava
Postrojenje za proizvodnju oplemenjenih folija Omial Novi d.o.o., Omiš
Farma Veliki Otok, Općina Legrad
PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o., odlagalište otpada "Piškornica", Koprivnički Ivanec
Peradarska farma za uzgoj pilića, Općina Sveti Đurđ
Marijančanka d.o.o., farma kokoši nesilica, Marijanci
VEGO CENTAR d.o.o., farma svinja u tovu Đurđevac, Đurđevac
Samita Komerc d.o.o., farma koka nesilica, Koprivnica
Petrinjak, postrojenje za intenzivan uzgoj peradi "Petrinjak", Klenovnik
Luneta d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Luneta d.o.o., Sveti Đurđ
Farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja, Bjelovar
Ekoplus d.o.o., Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina"
BELJE plus d.o.o., farma svinja Malo Kneževo, Malo Kneževo
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin 2, Plomin
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Zagreb
VINDON d.o.o., farma za tov purana "Delovi", Općina Virje
BELJE plus d.o.o., farma svinja Gaj, Općina Draž
BELJE plus d.o.o., farma svinja Haljevo, općina Čeminac
DS Smith Belišće d.d., Belišće
Tvornica stočne hrane d.d., farma Belica, Čakovec
ŽITO d.o.o., farma Slašćak, Općina Viškovci
INA d.d., postrojenje za objekte prerade plina u Molvama
InterCal Croatia d.o.o., Tvornica vapna 2, Sirač