Postupci u tijeku

Leier-Leitl d.o.o., Turčin
Koka d.d., Tvornica stočne hrane Koka d.d., Varaždin
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., podružnica ZRINJEVAC, kompostana "Prudinec/Jakuševec", Zagreb
METIS d.d., podružnica Pula
EKO KOTOR d.o.o., farma pilića s bioplinskim postrojenjem, Kotoriba
InterCal Croatia d.o.o., Sirač - Tvornica vapna I
CE-ZA-R - Centar za reciklažu, Grad Zagreb
Komunalno održavanje d.o.o., odlagalište otpada "Lovornik", Ploče
Impol-TLM d.o.o., Šibenik
Komunalije Hrgovčići d.o.o. za prijevoz, skladištenje i obradu otpada, Županja
VUPIK plus d.o.o., Farma za proizvodnju prasadi i tov "Ovčara", Vukovar
VUPIK plus d.o.o., Farma za tov svinja Pačetin, Općina Trpinja
VUPIK plus d.o.o., Farma za tov svinja Bobota, Općina Trpinja
PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o., PC INDUSTRIJA MESA, Čakovec
Euro-aluminij d.o.o., postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim putem, Sveta Nedelja
Premifab d.o.o., postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada u Svetoj Nedelji
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., odlagalište otpada "Goričica", Sisak
EKO d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije na lokaciji Biljane Donje, Grad Benkovac
Pireko d.o.o., postrojenje za proizvodnju elemenata od ugljičnih i nehrđajućeg čelika unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o., Oroslavje
Dezinsekcija d.o.o., postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada "Ekološki centar Šoići"
STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., postrojenje za obradu opasnog otpada Moslavačka Gračenica
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Čeretinci 1, Općina Čeretinci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 2, Općina Andrijaševci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 1, Općina Andrijaševci
Kemokop d.o.o., građevina za gospodarenje otpadom u Dugom Selu
BELJE plus d.o.o., Farma Gradec, Općina Gradec
METIS d.d., podružnica Kukuljanovo
DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Belišće
CE-ZA-R d.o.o., postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada u Varaždinu
Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 21, Totovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 20, Nova Ves
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 19, Vrbanovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 18, Totovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 17, Majerje
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 13, Majerje
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 12, Vinica
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 11, Vinica
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 9, Gornji Kućan
BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja - biodizela Biodizel Vukovar d.o.o., Vukovar
C.I.A.K. d.o.o., Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. d.o.o., Zabok
Drvenjača d.d., Fužine
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 8, Gornji Kućan
KOKA d.d., Farma 1, Jalkovec
GIRK Kalun d.d., Drniš
INA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Sisak, Sisak
C.I.A.K. d.o.o. - Građevina za gospodarenje otpadom u Zaboku
Hartmann d.o.o., Koprivnica
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o., građevina za skladištenje opasnog otpada, Jastrebarsko
Fassa d.o.o., Tvornica "Brčić Fasa", Obrovac
Gradska toplana d.o.o., Karlovac
Postrojenje za proizvodnju oplemenjenih folija Omial Novi d.o.o., Omiš
Luneta d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Luneta d.o.o., Sveti Đurđ
Ekoplus d.o.o., Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina"
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek