Postupci u tijeku

PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o., PC INDUSTRIJA MESA, Čakovec
GALA d.o.o., postrojenje "GALA" d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja, Bjelovar
Euro-aluminij d.o.o., postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim putem, Sveta Nedelja
PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac
Premifab d.o.o., postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada u Svetoj Nedelji
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., odlagalište otpada "Goričica", Sisak
EKO d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije na lokaciji Biljane Donje, Grad Benkovac
Pireko d.o.o., postrojenje za proizvodnju elemenata od ugljičnih i nehrđajućeg čelika unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o., Oroslavje
Dezinsekcija d.o.o., postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada "Ekološki centar Šoići"
STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., postrojenje za obradu opasnog otpada Moslavačka Gračenica
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Čeretinci 1, Općina Čeretinci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 2, Općina Andrijaševci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 1, Općina Andrijaševci
Kemokop d.o.o., građevina za gospodarenje otpadom u Dugom Selu
Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske
BELJE plus d.o.o., Farma Gradec, Općina Gradec
METIS d.d., podružnica Kukuljanovo
Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., odlagalište otpada Treskavac, Krk
DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Belišće
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., farma svinja Orlovnjak, Orlovnjak
AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN BAJKOVEC, farma brojlera Lopatinec
CE-ZA-R d.o.o., postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada u Varaždinu
Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 21, Totovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 20, Nova Ves
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 19, Vrbanovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 18, Totovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 17, Majerje
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 13, Majerje
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 12, Vinica
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 11, Vinica
Univerzal d.o.o., odlagalište otpada "Vitika", Đakovo
BELJE plus d.o.o., farma Brod Pustara 1, Jagodnjak
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 9, Gornji Kućan
BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja - biodizela Biodizel Vukovar d.o.o., Vukovar
C.I.A.K. d.o.o., Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. d.o.o., Zabok
LUKAČ d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Lukač, Ivanić Grad
Drvenjača d.d., Fužine
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 8, Gornji Kućan
MEDITERAN ULAGANJA d.o.o., farma Rovišće
KOKA d.d., Farma 1, Jalkovec
GIRK Kalun d.d., Drniš
INA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Sisak, Sisak
PIKO d.o.o. za uzgoj i proizvodnju peradi, Farma Piko, Jastrebarsko
KTD Mindel d.o.o., odlagalište otpada "Kokojevica", Lumbarda
C.I.A.K. d.o.o. - Građevina za gospodarenje otpadom u Zaboku
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., Svinjogojska farma Lipovača, Erdut
Hartmann d.o.o., Koprivnica
NOVOKOM d.o.o., Odlagalište otpada "Kurjakana", Novska
BELJE plus d.o.o., farma Kozarac, Čeminac
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o., građevina za skladištenje opasnog otpada, Jastrebarsko
VINDON d.o.o., farma purana "Zadubravlje", Zadubravlje
Fassa d.o.o., Tvornica "Brčić Fasa", Obrovac
Gradska toplana d.o.o., Karlovac
Postrojenje za proizvodnju oplemenjenih folija Omial Novi d.o.o., Omiš
Luneta d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Luneta d.o.o., Sveti Đurđ
Ekoplus d.o.o., Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina"
BELJE plus d.o.o., farma svinja Malo Kneževo, Malo Kneževo
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek