Postupci u tijeku

Dezinsekcija d.o.o., postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada "Ekološki centar Šoići"
STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., postrojenje za obradu opasnog otpada Moslavačka Gračenica
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Čeretinci 1, Općina Čeretinci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 2, Općina Andrijaševci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 1, Općina Andrijaševci
Kemokop d.o.o., građevina za gospodarenje otpadom u Dugom Selu
Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske
BELJE plus d.o.o., Farma Gradec, Općina Gradec
METIS d.d., podružnica Kukuljanovo
Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., odlagalište otpada Treskavac, Krk
DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Belišće
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., farma svinja Orlovnjak, Orlovnjak
AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN BAJKOVEC, farma brojlera Lopatinec
CE-ZA-R d.o.o., postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada u Varaždinu
Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 21, Totovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 20, Nova Ves
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 19, Vrbanovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 18, Totovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 17, Majerje
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 13, Majerje
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 12, Vinica
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 11, Vinica
BELJE plus d.o.o., farma Podlugovi, Popovac
Univerzal d.o.o., odlagalište otpada "Vitika", Đakovo
BELJE plus d.o.o., farma Brod Pustara 1, Jagodnjak
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 9, Gornji Kućan
BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja - biodizela Biodizel Vukovar d.o.o., Vukovar
C.I.A.K. d.o.o., Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. d.o.o., Zabok
LUKAČ d.o.o., Farma koka nesilica Lukač, Ivanić Grad
LUKAČ d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Lukač, Ivanić Grad
Drvenjača d.d., Fužine
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 8, Gornji Kućan
MEDITERAN ULAGANJA d.o.o., farma Rovišće
KOKA d.d., Farma 1, Jalkovec
ADRIACINK d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje, Split
GIRK Kalun d.d., Drniš
INA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Sisak, Sisak
PIKO d.o.o. za uzgoj i proizvodnju peradi, Farma Piko, Jastrebarsko
OPG Ivana Čurila, postrojenje za intezivan uzgoj pilenki, Sveti Đurđ
KTD Mindel d.o.o., odlagalište otpada "Kokojevica", Lumbarda
C.I.A.K. d.o.o. - Građevina za gospodarenje otpadom u Zaboku
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., Svinjogojska farma Lipovača, Erdut
BELJE plus d.o.o., farma Brod Pustara 2, Jagodnjak
Hartmann d.o.o., Koprivnica
NOVOKOM d.o.o., Odlagalište otpada "Kurjakana", Novska
BELJE plus d.o.o., farma Kozarac, Čeminac
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o., građevina za skladištenje opasnog otpada, Jastrebarsko
VINDON d.o.o., farma purana "Banovci", Banovci
VINDON d.o.o., farma purana "Zadubravlje", Zadubravlje
VINDON d.o.o., farma purana "Klokočevik", Klokočevik
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Agrokoka - Pula d.o.o., Valmade
Vindon d.o.o., farma purana, Slavonski Kobaš
Farma nesilica Perfa Bio d.o.o., Donja Stubica
Vrana d.o.o., farma koka nesilica Vrana, Biograd na Moru
Fassa d.o.o., Tvornica "Brčić Fasa", Obrovac
Calucem d.o.o., Pula
Agrokoka - Pula d.o.o., farma za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban
Gradska toplana d.o.o., Karlovac
Veterinarska ambulanta Martes d.o.o., farma Trnava, Trnava
Postrojenje za proizvodnju oplemenjenih folija Omial Novi d.o.o., Omiš
Marijančanka d.o.o., farma kokoši nesilica, Marijanci
Samita Komerc d.o.o., farma koka nesilica, Koprivnica
Petrinjak, postrojenje za intenzivan uzgoj peradi "Petrinjak", Klenovnik
Luneta d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Luneta d.o.o., Sveti Đurđ
Ekoplus d.o.o., Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina"
BELJE plus d.o.o., farma svinja Malo Kneževo, Malo Kneževo
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek
BELJE plus d.o.o., farma svinja Gaj, Općina Draž