Postupci u tijeku

Calucem d.o.o., Pula
Čistoća d.o.o., odlagalište otpada Karepovac, Split
Agrokoka - Pula d.o.o., farma za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban
Gradska toplana d.o.o., Karlovac
Veterinarska ambulanta Martes d.o.o., farma Trnava, Trnava
Odlagalište otpada Belišće
Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš
Adriacink d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje u Splitu
Postrojenje za proizvodnju oplemenjenih folija Omial Novi d.o.o., Omiš
Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec
Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Grad Zagreb
ITALIKACINK d.o.o., Lički Osik
Čateks d.d., Čakovec
Postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim postupkom u Svetoj Nedelji operatera Oxidal d.o.o.
GALOKS-DRAGIJA d.o.o., postrojenje za galvansko pocinčavanje, Vrbovec
Farma Veliki Otok, Općina Legrad
Peradarska farma za uzgoj pilića, Općina Sveti Đurđ
Marijančanka d.o.o., farma kokoši nesilica, Marijanci
VEGO CENTAR d.o.o., farma svinja u tovu Đurđevac, Đurđevac
Samita Komerc d.o.o., farma koka nesilica, Koprivnica
Petrinjak, postrojenje za intenzivan uzgoj peradi "Petrinjak", Klenovnik
Luneta d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Luneta d.o.o., Sveti Đurđ
Farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja, Bjelovar
Ekoplus d.o.o., Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina"
BELJE plus d.o.o., farma svinja Malo Kneževo, Malo Kneževo
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin 2, Plomin
INTERCAL d.o.o., Tvornica vapna 1, Sirač
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Zagreb
VINDON d.o.o., farma za tov purana "Delovi", Općina Virje
BELJE plus d.o.o., farma svinja Gaj, Općina Draž
INA MAZIVA d.o.o., Zagreb
BELJE plus d.o.o., farma svinja Haljevo, općina Čeminac
DS Smith Belišće d.d., Belišće
HEP-Proizvodnja d.o.o., EL-TO Zagreb
Žito d.o.o., farma Velika Branjevina, Općina Čepin
Tvornica stočne hrane d.d., farma Belica, Čakovec
ŽITO d.o.o., farma Forkuševci, Općina Viškovci
ŽITO d.o.o., farma Slašćak, Općina Viškovci
ŽITO d.o.o., farma Lužani, Općina Oriovac
ŽITO d.o.o., farma Magadenovac, Grad Donji Miholjac
INA d.d., rafinerija nafte Rijeka iz Kostrene
INA d.d., postrojenje za rafiniranje mineralnih ulja i plinova u objektima frakcionacije u Ivanić Gradu
INA d.d., postrojenje za objekte prerade plina u Molvama
INTERCAL d.o.o., Tvornica vapna 2 iz Sirača