Slobodno tržište usluga i roba

Slobodno tržište usluga i roba predstavlja temeljne javne politike na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU+EFTA). Pritom se poduzetnicima jamče pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja roba

Slobodno tržište usluga i roba predstavlja temeljne javne politike na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU+EFTA). Pritom se poduzetnicima jamče pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja roba. Temeljem navedenih sloboda uklonjena su razna ograničenja i prepreke pristupu tržištu i konkurenciji. Istovremeno, provodi kontrola sektorskih propisa kako bi se nastojale sprječavati (nove) neopravdane tržišne prepreke.
 
Liberalizacija tržišta olakšava pristup tržištu i tržišnu konkurenciju, što vodi smanjenju administrativnih troškova, pogotovo prilikom prekograničnog poslovanja. Liberalizacija otvara prostor za povećanje broja poduzetnika na tržištu, ali se olakšava i izlazak s tržišta onih koji ne mogu opstati uslijed povećane konkurencije. Time se povećava tržišna dinamika i potiče konkurentnost. Istovremeno se potrošačima otvaraju prilike za više izbora i niže cijene, dok se standardi zaštite potrošača zadržavaju i konkurencijom još dodatno jačaju.
 
Ključni institucionalni okvir i javne politike za uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu i sprječavanje novih, čine sljedeći dokumenti Europske unije:  
U nastavku (desno) možete pogledati detaljnije informacije vezane uz horizontalne javne politike u području slobodnog tržišta usluga i roba.