Slobodno tržište usluga i roba

Na jedinstvenom unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU+EFTA) poduzetnicima se jamče pravo poslovnog nastana, sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja roba. Razna ograničenja i prepreke pristupu tržištu i konkurenciji su uklonjeni. Istovremeno, redovito se provodi kontrola sektorskih propisa kako bi se nastojale sprječavati prepreke i regulacije koje nisu opravdane nužnim razlogom javnog interesa.
 
Liberalizacija tržišta olakšava pristup tržištu i tržišnu konkurenciju, što vodi smanjenju administrativnih troškova, pogotovo prilikom prekograničnog poslovanja. Povećava se broj poduzetnika na tržištu, ali se olakšava i izlazak s tržišta onih koji ne mogu opstati uslijed povećane konkurencije i manje efikasnosti. Time se povećava tržišna dinamika i potiče inovativnost. Istovremeno se potrošačima otvaraju prilike za više izbora i niže cijene, dok se standardi zaštite potrošača zadržavaju a konkurencijom još dodatno jačaju.
 
Ključni institucionalni okvir javnih politika za uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu i sprječavanje novih, čine sljedeći dokumenti Europske unije:  
U nastavku (desno) možete pogledati detaljnije informacije vezane uz javne politike u području slobodnog tržišta usluga i roba.