Crna lista i procjena rizika invazivnosti strane vrste

Crna lista je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, a navedene su u Prilogu I Pravilnika o crnoj i bijeloj listi stranih vrsta (NN 13/2024). Vrste s crne liste nije dopušteno unositi na područje RH, stavljati na tržište RH, razmjenjivati, držati, uzgajati i/ili razmnožavati (uključujući i držanje u kontroliranim uvjetima) ili uvoditi u prirodu. Iznimno, invazivne strane vrste s crne liste smiju se koristiti u svrhu istraživanja i proizvodnje medicinskih proizvoda, za što je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva.
 
Kako bi se odredile prioritetne vrste za uvrštenje na crnu listu izrađuju se procjene rizika invazivnosti koje se koriste kao dokaz treba li neku stranu vrstu razmotriti za uključivanje na crnu listu sukladno člancima 20. i 21. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 14/19). Procjena rizika invazivnosti strane vrste je znanstveno-stručna analiza kojom se utvrđuju, analiziraju i vrednuju mogući štetni utjecaji i posljedice utjecaja određene strane vrste na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik, procjenjuje rizik stavljanja strane vrste na tržište i/ili uvođenja u prirodu i/ili uzgoja u kontroliranim uvjetima, te se u skladu s tom procjenom i zaključkom o mogućem utjecaju određuju potrebne mjere, nadzor i upravljanje rizikom. Kriteriji za uvrštenje invazivne strane vrste na crnu listu propisani su Pravilnikom.
 
Trenutno su na crnoj listi mala aleksandra (Psittacula krameri (Scopoli, 1769)), smeđi (patuljasti) somić (Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819)), kanalski som (Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)), crni amur (Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)), orijentalni piškur (Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842)), američki hlap (Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837), Sellowova pampas-trava (Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn), amurska srebrna trava (Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Franch.), kineska srebrna trava (Miscanthus sinensis Andersson) i šibasto proso (Panicum virgatum L.).