Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

 • Elizabeta Kos, dipl. ing., ravnateljica Uprave

     Tel: 01/6307-411
     Faks: 01/6307-426
     Lidija Budimir Marčec, stručna referentica
     E-pošta: tajnica.uvg@mingor.hr


 • Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

     Miro Macan, načelnik sektora

     Tel: 01/6307-368
     E-pošta: miro.macan@mingor.hr


 • Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

     Sandra Sokolić, voditeljica službe

     Tel: 01/6307-361
     E-pošta:  sandra.sokolic@mingor.hr


 • Odjel vodnog dobra

     Milka Faletar, voditeljica odjela

     Tel: 01/6307-363
     E-pošta: milka.faletar@mingor.hr 
 

 • Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

     Ivana Pleština, voditeljica odjela

     Tel: 01/6307-649
     E-pošta: ivana.plestina@mingor.hr 
 

 • Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

     Marija Čulinović Holjevac, voditeljica odjela

     Tel: 01/6307-616
     E-pošta: marija.culinovicholjevac@mingor.hr


 • Služba zaštite i korištenja voda

     Anđela Kuzman, voditeljica službe

     Tel: 01/6307-318
     E-pošta: andela.kuzman@mingor.hr


 • Odjel zaštite voda

     Anita Jeremić, voditeljica odjela

     Tel: 01/6307-347
     E-pošta: anita.jeremic@mingor.hr
 

 • Odjel korištenja voda

     Ante Radas, voditelj odjela

     Tel: 01/6307-312
     E-pošta: ante.radas@mingor.hr 


 • Služba vodne politike i međunarodne suradnje

     Sanja Genzić Jurišević, voditeljica službe

     Tel: 01/6307-352
     E-pošta: sanja.genzicjurisevic@mingor.hr


 • Odjel vodne politike

      Ivana Plepel, voditeljica odjela

      Tel: 01/6307-489
      E-pošta: Ivana.plepel@mingor.hr 
 

 • Odjel međunarodne suradnje

     Jelena Pinezić Malbaša, voditeljica odjela

     Tel: 01 6307-454
     E-pošta: jelena.pinezicmalbasa@mingor.hr 


 • Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

      Višnja Gregić Biondić, načelnica sektora

      Tel: 01/6307-328
      E-pošta: visnja.gregicbiondic@mingor.hr


 • Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu

     Ivan Jeren, voditelj službe

     Tel: 01/ 6307-357
     E-pošta: ivan.jeren@mingor.hr
 

 • Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

     Dino Malbaša, voditelj službe

     Tel: 01 6307-341
     E-pošta: dino.malbasa@mingor.hr


 • Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

     Vesna Trbojević, načelnica sektora

     Tel: 01/6307-476
     E-pošta: vesna.trbojevic@mingor.hr


 • Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

     Milica Šimić, voditeljica službe

     Tel: 01/6307-576
     E-pošta: milica.simic@mingor.hr


 • Odjel javne odvodnje

     Milena Grgić, voditeljica odjela

     Tel: 01/6307-320
     E-pošta: milena.grgic@mingor.hr 
 

 • Odjel javne vodoopskrbe

     Ernestina Pavalić, voditeljica odjela

     Tel: 01/6307-615
     E-pošta: ernestina.pavalic@mingor.hr


 • Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

     Ksenija Matošović, voditeljica službe

     Tel. 01/6310-587
     E-pošta: ksenija.matosovic@mingor.hr


Područna služba za zaštitu mora i priobalja – Rijeka, Užarska 2, 51000 Rijeka

     Tel: 01/6307-411; 051/213-499
     Faks: 01/6307-426
     Lidija Budimir Marčec, stručna referentica
     E-pošta: tajnica.uvg@mingor.hr