Kabinet ministra

  • izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, ministar
           
      Tel: 01/3717-175
      Faks: 01/3717-149
      E-pošta: ministar@mingor.hr 
  • Antonio Pavlečić, tajnik Kabineta ministra
            
      Tel: 01/3717-175
      
  • Hrvoje Bujanović, državni tajnik

      Tel: 01/6106-994
      Faks: 01/6109-140       


  • Mile Horvat, dipl. iur., državni tajnik

      Tel: 01/3717-131
      Faks: 01/3717-149 


  • Ivo Milatić, dipl. oec., državni tajnik

      Tel: 01/3717-158


  • Katarina Ljubos, savjetnica ministra

      Tel: 01/3717-175
      E-pošta: katarina.ljubos@mingor.hr