Samostalni sektor za pravne poslove

  • Igor Vuković, načelnik sektora

     Tel: 01/3717-932
     Faks: 01/3717-149
     E-pošta: igor.vukovic@mingor.hr 


  • Služba za pravne i normativne poslove

     Mira Maver Čuljak, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-184
     E-pošta: mira.maver.culjak@mingor.hr  


  • Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode

     Kristina Tekić, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-251
     E-pošta: kristina.tekic@mingor.hr


  • Odjel za žalbe i zastupanje

 

  • Odjel za upravni nadzor

  • Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu

     Kata Sušac, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-143
     E-pošta: kata.susac@mingor.hr