Samostalni sektor za pravne poslove

  • Igor Vuković, načelnik sektora

     Tel: 01/3717-932
     Faks: 01/3717-149
     E-pošta: igor.vukovic@mingor.hr 
 

  • Ivana Palinić Galović, viša savjetnica - specijalistica
      Tel: 01/4866-149
      E-pošta:ivana.palinicgalovic@mingor.hr
 
  • Služba za pravne i normativne poslove

     Mira Maver Čuljak, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-184
     E-pošta: mira.maver.culjak@mingor.hr  


  • Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode

     Kristina Tekić, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-251
     E-pošta: kristina.tekic@mingor.hr

  • Odjel za žalbe i zastupanje

      Zoran Jukić, voditelj odjela

     
Tel: 01/3717-222
      E-pošta: zoran.jukic@mingor.hr 


      Snježana Šimunić, viša stručna savjetnica - specijalistica

     
Tel: 01/4866-159
      E-pošta: snjezana.simunic@mingor.hr
      
  • Odjel za upravni nadzor

​     Josip Kovilić, voditelj odjela

      Tel: 01/3717-143
      E-pošta: josip.kovilic@mingor.hr
 
  • Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu

     Domagoj Golubić, voditelj službe

     Tel: 01/3717-243
     E-pošta: domagoj.golubic@mingor.hr