Uprava za energetiku

 • dr. sc. Kristina Čelić, ravnateljica Uprave


     Tel: 01/3717-158
     E-pošta: energetika@mingor.hr


 • Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

    Sanja Ivelj, načelnica sektora

     Tel: 01/3717-169
     E-pošta: sanja.ivelj@mingor.hr
 


 • Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

    

 • Služba za obnovljive izvore energije

     Zoran Pačandi, voditelj službe

     Tel: 01/3717-155
     E-pošta: zoran.pacandi@mingor.hr
 

 • Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva
   
 • Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

     Jadranka Leško, načelnica sektora

     Tel: 01/6610-947
     E-pošta: jadranka.lesko@mingor.hr 


 • Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

     Domagoj Jeić, voditelj službe

     Tel: 01/6610-937
     E-pošta: domagoj.jeic@mingor.hr
 

 • Služba za geotermalne vode za energetske svrhe 

  


 • Sektor za energetsku politiku i planiranje

     Vjekoslav Jukić, načelnik sektora

     Tel: 01/3717-900
     E-pošta: vjekoslav.jukic@mingor.hr 


 • Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja

     Martina Velnić Župić, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-171
     E-pošta: martina.velniczupic@mingor.hr

 • Služba za strateške poslove

     Korana Mesić, voditeljica službe

     Tel: 01/3717-225
     E-pošta: korana.mesic@mingor.hr