Geopark Viški arhipelag

Slika /UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE/SLIKE_ZASTICENA PODRUCJA/20180807_153349.jpg
Na 206. zasjedanju UNESCO-ovog Izvršnog Odbora, koje se održavalo od 3. do 17. travnja 2019. godine u Parizu, proglašen je novi geopark u Republici Hrvatskoj, Geopark Viški arhipelag.
Područje Viškog arhipelaga je značajno jer je to jedina zona Jadranskog mora unutar koje je u geološkoj prošlosti (prije 220 milijuna godina) došlo do velikih promjena prodorom dijapira, mase užarene dubinske pra-soli, koja je provalila prema površini uzdižući sedimentne ploče formirane petrifikacijom pijeska i ljuštura organizama. Vrhove tog magmatskog prodora danas čine otoci Jabuka, Brusnik, Biševo te Palagruža, geološki najstariji otok Jadrana koji, kao i otok Brusnik, stalno raste pod utjecaje tektonske aktivnosti.
U obuhvatu navedenog područja nalazi se i sedam područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode. Otočići Brusnik i Jabuka zaštićeni su u kategoriji spomenika prirode (geološkog), Modra špilja, Medvidina špilja i špilja na otoku Ravniku u kategoriji spomenika prirode (geomorfološkog), dok su uvala Stiniva i otok Ravnik zaštićeni u kategoriji značajnog krajobraza.
Viški arhipelag ima veliku bioraznolikost i krajobraznu raznolikost, bogatu kulturno-povijesnu i tradicijsku baštinu, a nadasve raznoliku i iznimno vrijednu geološku i geomorfološku baštinu te veliki geoturistički potencijal.