Uzgoj strogo zaštićenih zavičajnih divljih vrsta i/ili stranih vrsta

Pravna i fizička osoba koja namjerava uzgajati strogo zaštićenu zavičajnu divlju vrstu i/ili stranu vrstu dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja podnošenjem zahtjeva radi ishođenja dopuštenja za uzgoj divljih vrsta s popisom jedinki i/ili zahtjeva za uzgoj strane vrste u kontroliranim uvjetima.

Ministarstvo izdaje dopuštenje za uzgoj strogo zaštićene zavičajne vrste ako u postupku izdavanja dopuštenja utvrdi zakonitost podrijetla matičnih jedinki i opravdanost uzgoja sa stajališta očuvanja vrste.

Ako Ministarstvo utvrdi da nije moguće isključiti ekološki rizik strane vrste, rješenjem će odbiti zahtjev, uz napomenu da je za stranu vrstu koja je predmet rješenja moguće pokrenuti procjenu rizika invazivnosti strane vrste.

Uzgajivač, odnosno vlasnik matične jedinke ili uzgojene jedinke strogo zaštićene životinje iz skupine kralježnjaka dužan je osigurati označavanje te jedinke na način propisan Zakonom o zaštiti prirode.