Programi i instrumenti Unije

PROGRAM LIFE
 
O Programu LIFE:
Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.
Programom LIFE Europska unija želi doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će doprinijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo koje učinkovito iskorištava resurse kao i financiranjem projekata zaustavljanja i smanjenja gubitka bioraznolikosti te borbe protiv narušavanja ekosustava.
Detaljnije informacije o Programu LIFE moguće je pronaći na poveznici www.lifeprogramhrvatska.hr  
 
Nacionalna kontakt točka
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je nacionalna kontakt točka za Program LIFE u Hrvatskoj čija je zadaća pružanje informacija potencijalnim prijaviteljima s ciljem uspješne prijave na Program LIFE.
Sva pitanja moguće je uputiti na e-mail adresu: life@mzoe.hr 
 
Upravljanje Programom LIFE
Programom LIFE upravlja Europska komisija (DG Environment i DG Energy). Komisija je delegirala provedbu LIFE programa Izvršnoj agenciji za srednje i malo poduzetništvo (EASME). 
 
Prihvatljivi prijavitelji
Projekt može prijaviti svaka pravna osoba registrirana na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije.
 
Dokumenti 
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/dokumenti/ 
 
LIFE projekti u Hrvatskoj
Od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji do 2017. godine odobreno je 20 projekata za LIFE financiranje od čega je 5 projekata na kojima su hrvatski sudionici korisnici koordinatori te još 15 projekata na kojima su hrvatski sudionici partneri. 
Više informacija o projektima koji se provode u Hrvatskoj moguće je pronaći na poveznici https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/life-projekti/ 
 
Aktualno
Europska komisija najavila je otvaranje natječaja za 2019. godinu početkom travnja.
Od 2018. godine prijava projektnih prijedloga na potprogram Okoliš odvija se u dvije faze. U prvoj fazi prijavljuje se konceptni sažetak te ukoliko konceptni sažetak ostvari dovoljan broj bodova, prijavljuje se puna projektna prijava.
 
Projektni prijedlozi koji se prijavljuju na potprogram Klimatske aktivnosti predaju punu projektnu prijavu.


TAIEX EIR Peer to Peer

http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm 

Instrument za međusobnu razmjenu stručnog znanja među tijelima koja se bave provedbom politika i zakonodavstva Europske unije o okolišu s ciljem poboljšanja provedbe.

TAIEX- EIR P2P financira stručne misije, razmjene stručnjaka i radionice u kojima država članica pruža stručnu pomoć drugoj državi članici vezano za provedbu aktualnih politika i zakonodavstva Europske unije iz područja zaštite okoliša, a naročito uzimajući u obzir uzroke nedostatne provedbe koji su naznačeni u izvješćima o pregledu aktivnosti u području okoliša (EIR – Environmental Implementation Review).

Kontakt informacije: eu.poslovi@mzoe.hr