Javna nadmetanja

Obavijesti od 01. siječnja 2023. godine dostupne su na WebGis portalu Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina


Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Sekuline i traženi istražni prostor Sekuline 1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Plovanija I
Obavijest o traženom istražnom prostoru Tišina
Obavijest o traženom istražnom prostoru Trstika 2
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Oblik-marina
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Cukavec
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Mladje-keter 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Ljut II
Obavijest o traženom istražnom prostoru Prosenica 2
Obavijest o traženom istražnom prostoru Vidak 2
Obavijest o traženom istražnom prostoru Brštanovo
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Aurora
Obavijest o namjeri davanja koncesije- traženi istražni prostor Černjak
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Bok-1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Oblik-marina
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Sekuline i Obavijest o traženom istražnom prostoru Sekuline 1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Mladje-keter 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Žestoko
Obavijest o traženom istražnom prostoru Ljut II
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Turnišće 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Peski gornji
Obavijest o traženom istražnom prostoru Černjak
Obavijest o traženom istražnom prostoru Bok- 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije -  utvrđeno eksploatacijsko polje Križ i traženi istražni prostor Sveti Križ 2 
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Šarje
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Žestoko
Obavijest o traženom istražnom prostoru Turnišće 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Gat
Obavijest o traženom istražnom prostoru Peski gornji
Obavijest o traženom istražnom prostoru Vukojevac
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Močilje
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Hoti i traženi istražni prostor Hoti 1
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Križ i traženom istraživanju u traženom istražnom prostoru Sveti Križ 2
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Gat
Obavijest o traženom istražnom prostoru Šarje
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Rubin i traženi istražni prostor Rubin 1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Močilje
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Orahovica-1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Bok-1
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Hoti i Obavijest o traženom istražnom prostoru Hoti 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Krndija-gradac
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Dolit-slave
Obavijest o traženom istražnom prostoru Rubin I
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Rubin
Obavijest o namjeri davanja koncesije-traženi istražni prostor Vidrijan I
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Kikovica-drenovi vrh 1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Oblik 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Križ i traženi istražni prostor Sveti Križ 2
Obavijest o traženom istražnom prostoru Galovo 1
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Dolit-slave
Obavijest o traženom istražnom prostoru Krndija-Gradac
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Novačica
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Jelovača
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Donje brdo
Obavijest o traženom istražnom prostoru Kikovica-drenovi vrh 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor  Siljevec
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Oblik 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Jarče polje 2
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Križ i Obavijest o traženom istražnom prostoru Sveti Križ 2
Obavijest o traženom istražnom prostoru Vidrijan 1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Jelovača
Obavijest o traženom istražnom prostoru Novačica
Obavijest o traženom istražnom prostoru Donje brdo
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Rubin 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Cerje tužno 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Vidrijan 1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Oblik 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Javorov vrh - Stubica
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Skalice
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Križ i Obavijest o traženom istražnom prostoru Sveti Križ 2
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Kljenak
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Johovo
Obavijest o traženom istražnom prostoru Jarče polje 2
Obavijest o traženom istražnom prostoru Siljevec
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Krušev dolac
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Barilović II
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Javorov vrh - Stubica
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Rubin
Obavijest o traženom istražnom prostoru Rubin 1
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Kljenak
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Johovo
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Skalice
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Krušev dolac
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Sreser II
Obavijest o traženom istražnom prostoru Vidrijan I
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Plaškarica 1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Barilović II
Obavijest o traženom istražnom prostoru Sreser II
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Tori 2
Obavijest o traženom istražnom prostoru Plaškarica 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Straža
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Žminj I
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Giletinci II
Obavijest o traženom istražnom prostoru Jamičak II
Obavijest o traženom istražnom prostoru Klis kosa 1
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Lješčara
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Darda
Obavijest o traženom istražnom prostoru Žminj I
Obavijest o traženom istražnom prostoru Grad
Obavijest o traženom istražnom prostoru Mladje 1
Obavijest o traženom istražnom prostoru Lješčara
Obavijest o traženom istražnom prostoru Giletinci II
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Ljut
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Rašinovac
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Darda
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Krtinje I
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Pleterac
Obavijest o namjeri davanja koncesije - utvrđeno eksploatacijsko polje Kremešnica​
Obavijest o traženom dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju Čemernica
Obavijest o traženom istražnom prostoru Ljut
Obavijest o traženom istražnom prostoru Grabovac
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Crna glava I
Obavijest o traženom istražnom prostoru Siljevec
Obavijest o namjeri davanja koncesije - traženi istražni prostor Hruškovec I