Potpisan III. Dodatak kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih voda

  • Slika /slike/Vijesti/2022/Potpisivanje 2.jpg
  • Slika
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan, predsjednik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske Denis Paradiš i predsjednik Sinidikata poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede Hrvatske Mladen Pracaić danas su u prostoru Hrvatskih voda potpisali III. Dodatak Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih voda. Potpisivanju je prisustvovao i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
 
Pregovori o trećim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih voda pokrenuti su temeljem inicijative Sindikata PPDIV-a i Sindikata SPIV-a, a radi usklađenja materijalnih prava radnika Hrvatskih voda sukladno članku 107. Kolektivnog ugovora, temeljem kojega su ugovorne strane suglasne da će o novoj visini osnovne plaće iz članka 35. st. 1.Kolektivnog ugovora, započeti pregovore tijekom rujna 2023 godine.
 
Predmetni paket novih materijalnih prava koja će se ostvariti temeljem ovog Dodatka vrijedan je preko 6,2 mil. eura, a izračunom su obuhvaćena i nova zapošljavanja tijekom 2024. godine
 
Ovim dodatkom osigurani su sljedeći primici koji značajno doprinose ukupnom iznosu novčanih primanja radnika:
  • povećanje osnovne plaće za 10 posto,
  • povećanje stalnog dodatka na plaću sa 500 kuna (66,36 eura) na 100 eura,
  • uvođenje mjesečne naknade za prehranu u iznosu 66,36 eura neto (naknada će se isplaćivati mjesečno zajedno sa plaćom za prethodni mjesec i isplaćivat će se proporcionalno prema danima dolaska na posao kao što se isplaćuje i putni trošak) ,
  • povećanje limita naknade za troškove prijevoza sa 199,08 eura na 238,90 eura,
  • povećanje solidarne pomoći u slučaju smrti bračnog druga, djeteta i roditelja radnika, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu, sa dosadašnjih 663,61 eura na 1.000 eura neto,
  • usuglašena /izjednačena je naknada za isplatu jubilarne nagrade za 40. i 45 godina radnog staža u iznosu od 730 eura
  • isto tako postojeće uređenje koje se odnosi na uvećanje osnovne plaće s osnova rada subotom, nedjeljom i blagdanima, usuglasilo se s važećim propisima radnoga prava prema kojima se osnovna plaća uvećava za rad subotom u iznosu od 35%, a nedjeljom i blagdanima za 50%. 
 
„Možemo reći da u ovome trenutku ovo povećanje materijalnih prava radnika predstavljaju moguća, realna i održiva financijska povećanja kako za samoga poslodavca, tako i za radnike Hrvatskih voda. Istaknuo bih i kako je Upravno vijeće Hrvatskih voda usvojilo Plan zapošljavanja za 2024. godinu za ukupno 139 djelatnika s ciljem jačanja kadrovskih kapaciteta, što će zasigurno rezultirati učinkovitijim poslovanjem i zadovoljnijim djelatnicima. Socijalni dijalog je neizmjerno bitan i trudit ću se maksimalno ga poticati u svim područjima. Vjerujem u otvoren, konstruktivan razgovor i dogovor, a danas vidimo i rezultate“, naglasio je tom prigodom ministar Habijan.

Podsjetimo i na cijeli paket povećanja materijalnih prava koji je osigurani radnicima II. Dodatkom prije godinu dana, kao i dogovor da će se već s 1. ožujkom ove godine ponovno pokrenuti pregovori o novoj visini osnovne plaće, čime se zapravo provodi i osigurava stalno i kontinuirano praćenje i usklađivanje plaća.

Primjena ovog Dodatka počinje s 1. siječnja 2024. godine.

Stranica