Održan neformalni video sastanak ministara okoliša EU-a

Slika /slike/Vijesti/2021/neformalni sastanak ministara okoliša 1.jpg
Vodni izazovi u kontekstu prilagodbe na klimatske promjene bili su tema danas održanog neformalnog video sastanka ministara okoliša EU-a. Hrvatsku je na sastanku predstavljao državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Mario Šiljeg.
 
Europska komisija je 24. veljače 2021. donijela novu EU Strategiju za prilagodbu klimatskim promjenama kojom je opisana dugoročna vizija EU-a da do 2050. postane društvo otporno na klimatske promjene. Njome se nastoji intenzivirati djelovanje u cijelom gospodarstvu i društvu u sinergiji s drugim politikama Europskog zelenog plana, kao što su zaštita bioraznolikosti i održiva poljoprivreda.
 
Postoji jasno razumijevanje da su mnoge opasnosti od klimatskih promjena povezane s hidrološkim sustavom (porast razine mora, intenzivne kiše, suša, otapanje ledenjaka). Osiguravanje dostupnosti slatke vode na održiv način ključno je za klimatsku otpornost i održivo upravljanje vodama. U tu svrhu mora se smanjiti potreba za slatkom vodom, poboljšati učinkovitost vode i povećati ponovna upotreba vode.
 
Prirodna rješenja, uključujući obnavljanje ekosustava i povećanje područja s prirodnim staništima, posebno su pogodna za otpornost na klimatske promjene vezano za utjecaje povezane s vodom. Također, mora se poboljšati otpornost infrastrukture na neizbježne učinke klimatskih promjena kako bi se zajamčila opskrbu slatkom vodom, imajući na umu da je to ulaganje, a ne trošak.
 
Državni tajnik Šiljeg istaknuo je kako Hrvatska podržava svaku inicijativu i aktivnosti koje podupiru racionalizaciju potrošnje vodnih resursa. Naglasio je kako je Hrvatska, kao i ostale države članice, izložena klimatskim promjenama, što se posebno uočava u ljetnim mjesecima na jadranskom dijelu Hrvatske pojavom sušnih razdoblja i nedostatkom vode uslijed dužih perioda povišenih temperatura i nedostatka oborina.
 
„Racionalizacija i efikasnije korištenje voda doprinijet će prilagodbi na klimatske promjene. Na taj način ćemo očuvati dobro stanje i ekološku funkciju vode, a da se istovremeno ne smanjuju standardi opskrbe vodom namijenjenoj ljudskoj potrošnji“,  rekao je državni tajnik Šiljeg.
Ministri okoliša na sastanku su razmijenili i mišljenja o međunarodnoj dimenziji Strategije EU-a o prilagodbi klimatskim promjenama te konkretnim iskustvima vezano za upravljanje vodama i prilagodbu klimatskim promjenama.

Stranica