Otvoreni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč Jug i Lanterna

  • Slika /slike/Vijesti/2021/Poreč naslovna.JPG
  • Slika
Na lokaciji uređaja Poreč Jug u petak su svečano otvoreni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč Jug i Lanterna izgrađeni u sklopu EU projekta „Sustav odvodnje sa uređajima za pročišćavanje grada Poreča“.
 
Otvaranju su prisustvovali predstojnik Ureda predsjednika Vlade mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić, ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković, gradonačelnik Grada Poreča Loris Peršurić i direktor Odvodnje Poreč Milan Laković.
 
EU projekt „Sustav odvodnje sa uređajima za pročišćavanje grada Poreča“ odobren je od strane Europske komisije na dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, odnosno 1.7.2013. Ukupna vrijednost projekta iznosi 501,2 milijuna kuna, a sufinancira se iz sredstava Kohezijskog fonda u udjelu od 74%.
 
U sklopu prve faze projekta je izgrađeno i rekonstruirano 84,1 km kanalizacijske mreže, izgrađene su 32 nove crpne stanice, rekonstruirano je 50 postojećih crpnih stanica te je nabavljena oprema za održavanje sustava javne odvodnje. Omogućeno je priključenje preko 90% stanovništva Poreštine na sustav javne odvodnje.
 
U drugoj fazi se većinom provodi Ugovor o izgradnji četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na lokacijama Lanterna, Poreč Sjever na Saladinki, Poreč Jug na lokaciji Mornarica te na Petalonu u Vrsaru.
 
U uređaje za pročišćavanje otpadnih voda implementira se najmodernija tehnologija membranskog bioreaktora koja će omogućavati ponovno korištenje pročišćene vode za navodnjavanje zelenih površina, zalijevanje sportskih terena i poljoprivrednih kultura, te u svrhe protupožarne zaštite i kao tehnološka voda za pranje ulica.
 
Gradi se, također, i postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciju UPOV-a Poreč Sjever, koje će obrađivati 60% komunalnog mulja proizvedenog na svim UPOV-ima, te kompostana na Košambri, na kojoj će se obrađivati 40% mulja.
 
Ministar Ćorić kazao je kako će gradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Poreštini za kapacitet od 130.000 stanovnika na najbolji način zaokružiti projekt aglomeracije Poreč. Istaknuo je kako se izgradnjom ovih objekata značajno doprinosi zaštiti okoliša i prirode.

Stranica