Korigirana cijena naknade za neostvarene uštede energije u 2023.

Sukladno članku 13.c stavku 3. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN127/14, 116/18, 25/20 i 41/21), (u daljnjem tekstu: Zakon), jedinična naknada za neostvarene uštede energije za prvo i drugo razdoblje kumuliranja ušteda energije iznosi 0,1593 EUR/kWh, odnosno 1,2 kn/kWh.

Sukladno članku 13.c stavku 4. Zakona korigirana cijena naknade za neostvarene uštede energije se računa množenjem Indeksa potrošačkih cijena za prethodnu kalendarsku godinu, koje objavljuje Državni zavod za statistiku, s jediničnom naknadom iz prethodne godine. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dužno objaviti korigiranu cijenu naknade za neostvarene uštede energije počevši od 1. siječnja 2022. godine.

Iznos naknade za neostvarene uštede energije za 2022. godini iznosi 0,1765 EUR/kWh, odnosno 1,3296 kn/kWh.

Iznos naknade za neostvarene uštede energije za 2023. godinu iznosi 0,1906 EUR/kWh.

Stranica