28.11.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-07/18-02/06
URBROJ: 517-02-1-1-18-1
Zagreb, 26. studenoga 2018.

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/17) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj: 43/18 i 52/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

2. GLAVNO TAJNIŠTVO
2.3. Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
2.3.1. Služba za nabavu

37. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili 
tehničkih znanosti 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu u programima za obradu teksta i tablica


4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA 
I OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

4.2. Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

87. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, 
tehničkih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

 

6. UPRAVA ZA ENERGETIKU
6.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije
6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

137. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili 
društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit 
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

6.2.2. Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

142. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti 
(polje strojarstvo, elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

6.3. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
6.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

148. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, 
(polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili prirodnih znanosti (polje geologija)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- znanje engleskog jezika
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu


8. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
8.1. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša
8.1.3. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša - područna jedinica Split

235. inspektor zaštite okoliša (mjesto rada Šibenik) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije 
ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili 
farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili elektrotehnički ili 
ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša 
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu

8.2. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode
8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode - Kontinentalna Hrvatska

249. viši inspektor zaštite prirode (mjesto rada Karlovac) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih 
ili društvenih područja
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu


8.3. Sektor državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i 
geotermalnih voda za energetske svrhe
8.3.1. Služba državne vodopravne inspekcije
8.3.1.1. Odjel za Savu

258. viši inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, 
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i 
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


259. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Karlovac) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, 
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i 
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode,
- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


8.3.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana

267. viši inspektor (mjesto rada Pazin) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, 
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i 
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


268. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Rijeka) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, 
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i 
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode
- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


8.3.2. Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i 
geotermalnih voda za energetske svrhe
Područna jedinica Rijeka– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

274. elektroenergetski inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke, 
energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


Područna jedinica Osijek– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

277. elektroenergetski inspektor – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke, 
energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora 
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


8.4. Sektor zajedničkih poslova inspekcije
8.4.2. Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje

290. informatički suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog, elektrotehničkog ili matematičkog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika 
- znanje rada na računalu

9. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
9.4. Služba za međunarodne poslove

336. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili 
domovnice),
- preslik diplome,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim 
uvjetima za pojedino radno mjesto (i/ili elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranom u 
bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, 
osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj 
spremi te trajanju staža osiguranja, i/ili ugovor o radu, i/ili ugovor o djelu i/ili rješenje o rasporedu ili 
potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu 
poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene 
poslove) 
- preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni 
stručni ispit,
- dokaz o aktivnom znanju, znanju ili poznavanju engleskog jezika i to presliku svjedodžbe srednje škole 
ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika, za 
radna mjesta za koja je stručni uvjet aktivno znanje, znanje ili poznavanje engleskog jezika,
- presliku vozačke dozvole, za radna mjesta za koja je stručni uvjet položen vozački ispit B kategorije,

Osobe koje podnesu prijavu na javni natječaj za radna mjesta pod rednim brojem 259. i 268. dužne su dokazati ostvareni propisani broj godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode (kao jedan od stručnih uvjeta navedenih radnih mjesta).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom »Za javni natječaj za prijam u državnu službu« (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zaštite okoliša i energetike.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://www.mzoe.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr i web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.


MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Javni natječaj je objavljen u„Narodnim novinama“, broj 104/2018 od 28. studenoga 2018. godine.