Strategije, planovi, izvješća i ostali dokumenti

Strategije, planovi i programi 

Strategije, planovi i programi iz područja prirode

Strategije, planovi i programi iz područja otpada

Strategije, planovi i programi iz područja klime

Strategije, planovi i programi iz područja energetike

Strategija upravljanja morskim okolišem

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020

Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011.-2020.

Strateški investicijski projekti 


Provedbeni program Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021.-2024. godine

Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2021. godinu