Strategije, planovi, izvješća i ostali dokumenti

 

Strategije, planovi i programi iz područja prirode

Strategije, planovi i programi iz područja otpada

Strategije, planovi i programi iz područja klime

Strategije, planovi i programi iz područja energetike

Strategija upravljanja morskim okolišem

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020

Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011.-2020.

Strateški investicijski projekti 

Strategija za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva u razdoblje od 2023. do 2027. godine


Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o radu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2022. godinu

Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o radu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2021. godinu

Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2021. godinuProvedbeni program Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godinu – II. Izmjene i dopune

Prilog 1. Tabelarni prikaz – II. Izmjene i dopune 

Provedbeni program Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godinu- Izmjene i dopune

Prilog 1. Tabelarni prikaz - Izmjene i dopune 

Provedbeni program Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021.-2024. godine

Prilog 1. Tabelarni prikaz