2018

28.11.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-07/18-02/06
URBROJ: 517-02-1-1-18-1
Zagreb, 26. studenoga 2018.

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/17) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj: 43/18 i 52/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

2. GLAVNO TAJNIŠTVO
2.3. Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
2.3.1. Služba za nabavu

37. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili 
tehničkih znanosti 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu u programima za obradu teksta i tablica


4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA 
I OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

4.2. Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

87. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, 
tehničkih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

 

6. UPRAVA ZA ENERGETIKU
6.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije
6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

137. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili 
društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit 
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

6.2.2. Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

142. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti 
(polje strojarstvo, elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

6.3. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
6.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

148. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, 
(polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili prirodnih znanosti (polje geologija)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- znanje engleskog jezika
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu


8. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
8.1. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša
8.1.3. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša - područna jedinica Split

235. inspektor zaštite okoliša (mjesto rada Šibenik) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije 
ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili 
farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili elektrotehnički ili 
ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša 
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu

8.2. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode
8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode - Kontinentalna Hrvatska

249. viši inspektor zaštite prirode (mjesto rada Karlovac) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih 
ili društvenih područja
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu


8.3. Sektor državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i 
geotermalnih voda za energetske svrhe
8.3.1. Služba državne vodopravne inspekcije
8.3.1.1. Odjel za Savu

258. viši inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, 
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i 
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


259. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Karlovac) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, 
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i 
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode,
- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


8.3.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana

267. viši inspektor (mjesto rada Pazin) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, 
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i 
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


268. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Rijeka) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, 
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i 
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode
- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


8.3.2. Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i 
geotermalnih voda za energetske svrhe
Područna jedinica Rijeka– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

274. elektroenergetski inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke, 
energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


Područna jedinica Osijek– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

277. elektroenergetski inspektor – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke, 
energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora 
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


8.4. Sektor zajedničkih poslova inspekcije
8.4.2. Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje

290. informatički suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog, elektrotehničkog ili matematičkog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika 
- znanje rada na računalu

9. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
9.4. Služba za međunarodne poslove

336. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili 
domovnice),
- preslik diplome,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim 
uvjetima za pojedino radno mjesto (i/ili elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranom u 
bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, 
osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj 
spremi te trajanju staža osiguranja, i/ili ugovor o radu, i/ili ugovor o djelu i/ili rješenje o rasporedu ili 
potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu 
poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene 
poslove) 
- preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni 
stručni ispit,
- dokaz o aktivnom znanju, znanju ili poznavanju engleskog jezika i to presliku svjedodžbe srednje škole 
ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika, za 
radna mjesta za koja je stručni uvjet aktivno znanje, znanje ili poznavanje engleskog jezika,
- presliku vozačke dozvole, za radna mjesta za koja je stručni uvjet položen vozački ispit B kategorije,

Osobe koje podnesu prijavu na javni natječaj za radna mjesta pod rednim brojem 259. i 268. dužne su dokazati ostvareni propisani broj godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode (kao jedan od stručnih uvjeta navedenih radnih mjesta).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom »Za javni natječaj za prijam u državnu službu« (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zaštite okoliša i energetike.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://www.mzoe.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr i web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.


MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Javni natječaj je objavljen u„Narodnim novinama“, broj 104/2018 od 28. studenoga 2018. godine.

24.08.2018. - POZIV na intervju vezan uz raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ide Javne ustanove "Nacionalni park Kornati"

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ objavljuje

POZIV NA INTERVJU

Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 68/18, 27. srpnja 2018. i na mrežnim stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 29. kolovoza 2018. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

18.07.2018. - POZIV na intervju vezan uz raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero"

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“ objavljuje

POZIV NA INTERVJU

Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“ na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 57/18 i na Internet stranicama Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 24. srpnja 2018. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

13.07.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-07/18-02/03

URBROJ: 517-03-1-1-18-1

Zagreb, 12. srpnja 2018.

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/17) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj: 43/18 i 52/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

2.1.2. Služba za opće poslove

2.1.2.1. Odjel za upravljanje imovinom

18. viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje rada na računalu u programima za obradu teksta i tablica

2.3. Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove

2.3.1. Služba za nabavu

37. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu u programima za obradu teksta i tablica

 

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

3.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

3.1.1. Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

53. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

3.1.2. Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

57. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

3.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom

3.2.2. Služba za planove i posebne kategorije otpada

70. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili biomedicinskih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

4.1. Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj

4.1.2. Služba za održivi razvoj

83. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

4.2. Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

87. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

5.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti

5.2.1. Služba za zaštićena područja

111. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih (polje biologija, geologija, interdisciplinarne prirodne znanosti), biotehničkih (polje poljoprivreda-agronomija, šumarstvo), tehničkih (polje geodezija, interdisciplinarne tehničke znanosti, arhitektura i urbanizam, građevinarstvo) ili interdisciplinarnih područja znanosti (polje geografija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- napredno poznavanje rada na računalu

5.2.2.Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata

115. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih (polje biologija, geologija, interdisciplinarne prirodne znanosti), biotehničkih (polje poljoprivreda-agronomija, šumarstvo), tehničkih (polje geodezija, interdisciplinarne tehničke znanosti, arhitektura i urbanizam, građevinarstvo) ili interdisciplinarnih područja znanosti (polje geografija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- napredno poznavanje rada na računalu

 

6. UPRAVA ZA ENERGETIKU

6.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

137. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

6.2.2. Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

142. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje strojarstvo, elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

6.3. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

146. načelnik Sektora – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, (polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili prirodnih znanosti (polje geologija)

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

6.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

148. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, (polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili prirodnih znanosti (polje geologija)

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- znanje engleskog jezika

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

6.4. Služba žalbenog postupka u energetici i naftnom rudarstvu

159. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje elektrotehnika, strojarstvo, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti (polje pravo)

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

 

7. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITU MORA

162. stručni referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili birotehničke struke ili gimnazija

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

7.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

7.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

7.1.1.1. Odjel vodnog dobra

167. stručni suradnik za vodno dobro – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija, biologija, geologija), tehničkih (polje građevinarstvo, geodezija), biotehničkih (polje agronomija, biotehnologija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

7.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

174. stručni suradnik za navodnjavanje – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija, biologija, geologija), tehničkih znanosti (polje građevinarstvo, geodezija), biotehničkih znanosti (polje agronomija, biotehnologija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

7.2. Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

7.2.2. Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

204. stručni suradnik za žalbe na vodne naknade, ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija, biologija, geologija), tehničkih znanosti (polje građevinarstvo) biotehničkih znanosti (polje agronomija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo, ekonomija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

7.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

7.3.1. Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

7.3.1.2. Odjel javne odvodnje

214. stručni suradnik za javnu odvodnju – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija, biologija), tehničkih (polje građevinarstvo, arhitektura, strojarstvo), biotehničkih (polje agronomija, biotehnologija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo, ekonomija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

7.3.2. Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

 

8. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

8.1. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

8.1.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Zagreb

228. viši inspektor zaštite okoliša – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili elektrotehnički ili ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša

- najmanje sedam godina radnog iskustva u struci od čega dvije godine na poslovima vezanim za poslove zaštite okoliša

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

8.1.3. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša - područna jedinica Split

235. inspektor zaštite okoliša (mjesto rada Šibenik) – 1 izvršitelj/ica  

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili elektrotehnički ili ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

8.1.5. Služba inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka

241. viši inspektor zaštite okoliša – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili elektrotehnički ili ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša

- najmanje sedam godina radnog iskustva u struci od čega dvije godine na poslovima vezanim za poslove zaštite okoliša

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

8.2. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode

8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode - Kontinentalna Hrvatska

249. viši inspektor zaštite prirode (mjesto rada Karlovac) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih ili društvenih područja

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

8.3. Sektor državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

8.3.1. Služba državne vodopravne inspekcije

8.3.1.1. Odjel za Savu

258. viši inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

259. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Zagreb i Karlovac) – 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku

- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode,

- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

8.3.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana

267. viši inspektor (mjesto rada Pazin) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

268. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Rijeka) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku

- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode

- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

8.3.2. Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

Područna jedinica Rijeka– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

274. elektroenergetski inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke, energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

Područna jedinica Osijek– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

277. elektroenergetski inspektor – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke, energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

8.4. Sektor zajedničkih poslova inspekcije

8.4.2. Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje

290. informatički suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog, elektrotehničkog ili matematičkog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

9. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

9.1. Sektor za EU fondove

9.1.1. Služba za koordinaciju operativnih programa

9.1.1.2 Odjel za EU projekte iz područja energetike

301. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku

- poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije

- napredno znanje rada na računalu

- položen državni stručni ispit

- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, planiranje i odabir projekata, upravljanje nepravilnostima

9.1.2. Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

9.1.2.2. Odjel za provedbu projekata

308. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih (polje ekonomija), tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku

- poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije

- napredno znanje rada na računalu

- položen državni stručni ispit

- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, financijsko planiranje, postupci plaćanja i povrata sredstava, upravljanje nepravilnostima

9.1.3. Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka

311. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih (polje ekonomija), tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku

- poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije

- napredno znanje rada na računalu

- položen državni stručni ispit

- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, planiranje i odabir projekata financijsko planiranje, postupci plaćanja i povrata sredstava, upravljanje nepravilnostima

9.3. Služba za europske poslove

9.3.1. Odjel za EU koordinaciju

330. stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

331. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

9.4. Služba za međunarodne poslove

336. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

10. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

10.1. Služba za normativne poslove

343. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih i biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

11.1. Odjel za odnose s javnošću

349. viši stručni savjetnik za odnose s javnošću – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj za radna mjesta pod rednim brojem 301., 308. i 311. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju završeni program izobrazbe na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, planiranje i odabir projekata financijsko planiranje, postupci plaćanja i povrata sredstava, upravljanje nepravilnostima, uz obvezu da se osposobe i steknu potrebna znanja u roku određenom rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

–  životopis,

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

–  preslik diplome ili svjedodžbe,

– elektronički zapis o radno-pravnom statusu, odnosno e-radna knjižica. Neće se priznati kao dokaz dostavljena potvrda o stažu i plaći, s obzirom da ista ne sadrži potrebne podatke. Ako kandidat/kinja dostavi potvrdu o radnom iskustvu ili ugovor o djelu kojim je angažiran/a za rad u državnom tijelu, navedeni ugovor/potvrda mora sadržavati podatke o periodu obavljanja poslova te potrebnoj stručnoj spremi za obavljanje navedenih poslova (nije dovoljna dostava samo opisa poslova koje je isti/a obavljala)

–  preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,

– dokaz o znanju engleskog jezika i to presliku svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika, za radna mjesta za koja je stručni uvjet znanje engleskog jezika,

– presliku vozačke dozvole, za radna mjesta za koja je stručni uvjet položen vozački ispit B kategorije,

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom »Za javni natječaj za prijam u državnu službu« (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zaštite okoliša i energetike.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr i web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.

 

                                                           MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Dokumenti

27.06.2018. - Poziv na intervju za predsjednika/cu Uprave Agencije za ugljikovodike

Dokumenti

19.02.2018. - OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na Javni poziv za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Dokumenti

29.01.2018. - OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
5.1. Služba za zaštićena područja, georaznolikost i ekološku mrežu

   - 101. viši/a stručni/a savjetnik/ca – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale, s naznakom 'Za Oglas – Klasa: 112-01/17-01/189, Urbroj: 517-03-1-1-18-2'.

Potpuno prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Opisi poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj, način, mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici www.mzoe.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici www.mzoe.hr istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 29. siječnja 2018. godine.