Očevidnici, Evidencije i Obrasci iz područja gospodarenja otpadom