Ravnatelji uprava

  • Bojan Batinić, ravnatelj Uprave za internacionalizaciju
  • Anamarija Matak, ravnateljica Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
  • Zvonimir Novak, dipl. oecc., ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt
  • Dunja Mazzocco Drvar, dipl. inž., ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti
  • dr. sc. Kristina Čelić, ravnateljica Uprave za energetiku
  • Nina Čulina, ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave
  • Elizabeta Kos, dipl. ing., ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora
  • Igor Kreitmeyer, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode
  • Marko Markić, ravnatelj Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
  • dr. sc. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode