Završen međunarodni natječaj za istraživanje i eksploataciju geotermalnih potencijala u Slavoniji, Podravini i Međimurju, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo dozvole

Slika /slike/informacija.jpg
Aktiviranje geotermalnih projekata nosi potencijal proizvodnje 600.000 MWh električne energije iz obnovljivih izvora što pokriva godišnju potrošnju za oko 200.000 hrvatskih kućanstava*
 
(*temeljeno na podacima prosječne potrošnje kućanstva od 2835 KWh u 2022.godini)
 
U razdoblju od 28. prosinca 2022. do 1. lipnja 2023. Agencija za ugljikovodike je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja provela nadmetanje za šest istražnih prostora geotermalnih voda: Leščan, Međimurje 5, Kotoriba, Pčelić, Sječe i Ferdinandovac-1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je nositelj, a Agencija za ugljikovodike operativno tijelo koje je provelo natječaj.
 
Riječ je o geografskom području Dravske potoline u kojem je dokazan značajan geotermalni potencijal.
 
Potencijal istražnih prostora identificiran je u ranijim bušotinama nastalim za potrebe istraživanja i eksploatacije nafte i plina, što sad uvelike smanjuje rizik i troškove budućim investitorima. Treba istaknuti kako temperatura na svim lokacijama omogućuje proizvodnju električne energije, dok je ukupni potencijal svih lokacija oko 600.000,00 MWh električne energije.
 
„ Aktiviranje geotermalnog potencijala značajan je korak prema povećanju proizvodnje energije na hrvatskom tlu. Osim što povećavamo sigurnost naše države povećavajući vlastitu proizvodnju energije iz obnovljivih, čistih izvora, aktiviranje geotermalnog potencijala donosi i niz koristi za gospodarstvo. Geotermalni potencijal postaje resurs koji će igrati značajnu ulogu u stvaranju energetske neovisnosti i dostatnosti Republike Hrvatske“, izjavio je ministar Davor Filipović.
 
Na natječaj je pristiglo 16 ponuda od strane11 različitih ponuditelja i to za pet od šest ponuđenih istražnih prostora. Radi se o renomiranim domaćim i inozemnim kompanijama koje svoj portfelj žele diversificirati novim, sigurnim i jakim energetskim projektima. Ponuditelji i društva na koja se ponuditelji oslanjaju su poznate i ugledne europske kompanije iz Hrvatske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Švedske i Italije.

Ukupni radovi uključuju izradu 21 geotermalne bušotine, a vrijednost ponuđenih istražnih radova iznosi 191,7 milijuna EUR. Ukupna vrijednost investicija u slučaju pozitivnih rezultata istraživanja i utvrđenog potencijala te realizacije projekata u cijelosti iznosi preko 400 milijuna EUR.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem provedenog natječaja izdalo je dozvole za istraživanje geotermalnih voda na istražnim prostorima kako slijedi:
  • „Leščan“ i „Međimurje 5“ - društvu INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
  • „Pčelić“ i Sječe“ – društvu IGeoPen d.o.o. (ponuditelji se oslanja na društvo iz UK-a)
  • „Kotoriba“ - društvu Viola Energy Generation d.o.o. (ponuditelji se oslanja na društvo iz Turske)
  • Za istražni prostor „Ferdinandovac“ nije zaprimljena niti jedna ponuda te je stoga Povjerenstvo predložilo poništavanje nadmetanja.
 
Prema analizama, Hrvatska ima geotermalni potencijal za izgradnju geotermalnih elektrana ukupne snage oko 1 GW.

Stranica