Za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u industriji i toplinarstvu, u okviru Modernizacijskog fonda, dodijeljeno gotovo 43 milijuna eura

  • Slika /slike/Vijesti/2022/MF foto 1.jpg
  • Slika
  • Slika

U okviru Modernizacijskog fonda, a temeljem Poziva za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“, danas su uručeni ugovori u ukupnom iznosu od gotovo 43 milijuna eura. 162 projektna prijedloga ostvarila su uvjete za sklapanje ugovora o dodjeli sredstava.

Predmet ulaganja je poticanje poduzeća u proizvodnim industrijama i djelatnostima vezanim uz opskrbu parom i klimatizacijom za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima, kako bi se do 2030. godine povećao udio obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske i time doprinijelo smanjenju emisije stakleničkih plinova.

„Republika Hrvatska obvezala se dati svoj doprinos postizanju klimatskih ciljeva, a kako bismo to postigli potrebno je aktivno uključiti sve dionike u društvu. Od poslovnog sektora se očekuje da bude predvodnik promjena u dekarbonizaciji i nisko-ugljičnim inovacijama što zahtjeva snažniji razvoj kapaciteta te veću mobilizaciju javnih, ali i privatnih ulaganja. U tu svrhu uspostavljen je EU Modernizacijski fond za potporu ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti u poslovnom sektoru i industriji, a danas vidimo i njegove prve rezultate“, istaknuo je državni tajnik Hrvoje Bujanović prilikom svečane dodjele ugovora.

Postupak dodjele sredstava iz Modernizacijskog fonda provode Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pri čemu je Fond zadužen za provjeru i ocjenu projektnih prijedloga u skladu sa zahtjevima i kriterijima utvrđenim Pozivom, a Ministarstvo za raspisivanje Poziva i donošenje Odluka o dodjeli sredstava.

„Pitanje energetske neovisnosti postalo je važnije nego ikada prije. Manji troškovi energije uz istovremeno ispunjavanje ciljeva održivosti jačaju konkurentnost naših tvrtki na tržištu pa je očekivano bio veliki interes za sredstva koja su dostupna i kroz Modernizacijski fond. Fond za zaštitu okoliša će pratiti provedbu svih ovih projekata te će zajedno s Ministarstvom gospodarstva tvrtkama pomoći da uspješno provedu zelenu tranziciju svog poslovanja“, rekao je direktor Fonda Luka Balen.

Modernizacijski fond uspostavljen je za razdoblje od 2021. do 2030. za potporu ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti u slabije razvijenim državama članicama Direktivom 2003/87/EZ o trgovanju emisijama stakleničkih plinova (EU ETS Direktiva). Inicijalno je uspostavljen za deset država članica : Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Estoniju, Mađarsku, Litvu, Latviju, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku, Grčku, Portugal i Sloveniju. Fond se financira dražbovanjem 2 posto ukupne količine emisijskih jedinica u EU sustavu trgovanja emisijama te se sredstva dobivena dražbovanjem jedinica raspoređuju na deset navedenih država. Republici Hrvatskoj na raspolaganju je 3,14% od ukupne količine emisijskih jedinica fonda, odnosno oko 14,6 milijuna emisijskih jedinica što se procjenjuje na milijardu eura  u razdoblju od 2021. do 2030. godine. Točan iznos ovisit će o postignutoj cijeni emisijskih jedinica na tržištu.
Stranica