Web stranica „Kretanje cijena“ dopunjena cijenama na dan 31. listopada 2023.

Slika /slike/Vijesti/2022/kretanje cijena logo.PNG
Na web stranici “Kretanje cijena” ažurirani su podaci o cijenama u trgovačkim lancima na dan 31. listopada 2023. godine, a sukladno ograničavanju cijena u okviru mjera Vlade Republike Hrvatske, odnosno Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo Vlade RH („Narodne novine“, broj: 107/2023-1531) koja je stupila na snagu 18. rujna 2023. godine.
 
Nakon ažuriranja potrošačka košarica trgovca Konzum plus d.o.o. s 365 artikala iznosi 923.26 eura (6.956,34 HRK) i jeftinija je za 5.79%. Potrošačka košarica trgovca Tommy d.o.o. s 365 artikla iznosi 910.93 eura (6.863,30 HRK) i jeftinija je za 8.91%, dok košarica trgovca KTC d.d. s 349 artikla iznosi 922,80 eura (6.952,76 HRK) te je jeftinija je za 4.13%. Cijene se uspoređuju s cijenama na 31. prosinca 2022. godine.
 
Sukladno ažuriranim podacima, razvidno je kako je trgovac Konzum plus d.o.o. snizio cijene za 148 proizvoda, Tommy d.o.o. za 160 proizvoda, dok je KTC d.d. snizio cijene za 90 proizvoda.
 
Tako je, u odnosu na cijene na dan 31. prosinca 2022. godine, najveće pojeftinjenje (40-60%) kod sva tri trgovca zabilježeno na proizvodima: tjestenina špageti 500 g Barilla, Zlato polje i Žito, toaletni papir 3-slojni Zewa i Violeta, riža 1 kg Zlato polje i Scotti, sir Gouda 3 kg President.
 
Kod trgovaca KTC d.d. i Konzum plus d.o.o. značajnije su poskupili samo crveni luk i naranča.
 
Zaključno, od posljednjeg ažuriranja nije evidentiran novi neopravdani rast cijena.

Stranica