30 milijuna eura za nove projekte aktiviranja geotermalnih potencijala

  • Slika /slike/Vijesti/2022/NPOO potpisivanje ugovora 1.jpg
  • Slika
  • Slika
Danas je u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja održano svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 29.828.555,70 eura za financiranje projekta “Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja" kroz mjeru C1.2. R1-12 Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora.
 
Potpisivanju su prisustvovali ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
 
Ministar Filipović: “Nakon završetka natječaja za istraživanje geotermalnog potencijala na 6 istražnih polje, nastavljamo s projektima koji idu u smjeru korištenja obnovljivih izvora, veće proizvodnje energije na hrvatskom tlu i time smanjivanju ovisnosti o vanjskim izvorima energije. Ovim projektom otvaramo mogućnost grijanja gradova putem geotermalne energije, ali i korištenja geotermalne energije za poljoprivredu”.
 
Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pokrenut je projekt pripreme i istraživanja geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja, a potpisom Ugovora u vrijednosti od gotovo 30 milijuna eura između ministra Davora Filipovića i čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana započinje izvedba projekta.  
 
Natječaj za ovaj projekt je pripremio i proveo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
 
Radi se o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstavau iznosu od 29.828.555,70 EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje projekta „Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“ kroz mjeru C1.2. R1-I2 Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora.
 
Projekte vodi Agencija za ugljikovodike budući da sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Ministarstvo donosi odluku prije raspisivanja nadmetanja o provedbi radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske, a za navedene aktivnosti ovlaštena je Agencija za ugljikovodike (Članka 54., stavak 6 i 7. )
 
Povodom potpisivanja ministar Filipović je izjavio: “Aktiviranjem geotermalnih potencijala u cjelini za Hrvatsku osiguravamo još jedan izvor energije i to neovisan o vanjskim čimbenicima; drugim riječima, radi se o energiji koju ćemo proizvoditi u Hrvatskoj, koja je obnovljiva i ide u prema ostvarivanju ciljeva dekarbonizacije. Ovim konkretnim projektom otvaramo mogućnost grijanja putem geotermalne energije, a već krajem 2024. godine očekujem da krene bušenje istražnih bušotina". 
 
Marijan Krpan, čelnik Agencije za ugljikovodike naveo je da ovaj projekt ima višestruke koristi za Hrvatsku:  “Lokalnoj zajednici pomaže se u realizaciji projekata primjene geotermalnih voda budući da bi u dva slučaja na istražnim prostorima bila postojeća istražna bušotina koja bi se mogla upotrijebiti pri daljnjem razvoju projekta. Isto tako, na četiri istražna prostora postojat će detaljna dokumentacija o geotermalnom potencijalu s mogućim lokacijama budućih bušotina te bi time bio uklonjen velik dio rizika istraživanja, a time i olakšavanja donošenja odluka o budućim investicijama”.
 
Ovaj projekt vrijedan gotovo 30 mil eura samo je jedan u nizu projekata koji potiču zelenu tranziciju i ulaganje u obnovljive izvore energije za što resorno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja daje snažnu potporu i poticaje. Na tom tragu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira, kako projekte iz nacionalnih sredstava, tako i kao posredničko tijelo, iz sredstava Europske unije, odnosno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svi ti projekti snažno doprinose, kako zelenoj tranziciji, tako i smanjenju fosilnih goriva, a u konačnici i zaštiti okoliša”, izjavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
 
U sklopu projekta provest će se 6 ključnih aktivnosti koje imaju za cilj korištenje geotermalnog potencijala za grijanje. Odabrano je šest lokacija na kojima je izvjestan geotermalni potencijal i koje imaju postojeće sustave centralnih toplinskih sustava. Projekt se provodi na prostoru Zaprešića, Siska, Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Vukovara.
 
Na svim navedenim prostorima početkom ove godine provedena su geofizička snimanja –2D seizmika i magnetotelurika te će se na osnovu dobivenih podataka izabrati dva područja na kojima će se izbušiti po jedna geotermalna bušotina.
 
Također, u sklopu projekta izrađena je Strateška studija utjecaja plana razvoja geotermalne energije na okoliš kao i Geološko-geofizička studija za projekte snimanja geofizičkih podataka. Okolišna dozvola očekuje se za otprilike 4 mjeseca.
 
Također izradit će se Studija stanja u prostoru i izmjene propisa koji reguliraju prostorno-planske aspekte.
 
Osim što je ovaj projekt usmjeren na korištenje geotermalne energije u toplinarstvu, otvara se mogućnost korištenja toplinske energije i za potrebe poljoprivrede.
Stranica