U Supetru na Braču održana tribina o energetskoj obnovi kuća

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54e7072988ac6.jpg

Tribina za građane u Supetru - za projekte energetske obnove kuća na Braču odobreno 1,2 milijuna kuna

„Samo ove godine projektima energetske učinkovitosti će se obuhvatiti tri puta više kućanstava negoli svih deset godina postojanja Fonda, a za njihovo sufinanciranje osigurali smo 160 milijuna kuna, umjesto prvotno planiranih 50 milijuna.“
Izjavio je direktor Fonda Sven Müller na jučer održanoj tribini u Supetru na kojoj je predstavio program energetske obnove kuća, a u okviru kojeg su upravo u tijeku natječaji u Gradu Supetru i Općini Sutivan, a u pripremi je i natječaj za općinu Selca. „Pojednostavili smo proceduru za prijave, a jedinicama lokalne samouprave osigurali pomoć u pripremi natječajne dokumentacije.“ dodao je Müller. Na tribini su sudjelovali i gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković i načelnik općine Sutivan Ranko Blažević te su građani mogli dobiti potrebne informacije o programu i natječajima za projekte energetske učinkovitosti koji su u tijeku.

Grad Supetar i općine Sutivan i Selca nalaze se među 180 jedinica lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva Fonda za sufinanciranje programa energetske obnove kuća. Za projekte Supetra, Sutivana i Selca odobreno je više od 1,2 milijuna kuna sufinanciranja,a njima će se na energetski učinkovit način obnoviti 31 kućanstvo. Ukupna vrijednost projekata je 2 milijuna kuna.

Vlada RH Program je donijela u ožujku ove godine. Programom je bila predviđena energetska obnova 2.000 obiteljskih kuća godišnje, a prema sadašnjim pokazateljima, samo u ovoj godini projektima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije bit će obuhvaćeno preko 6.000 kućanstava. Za njihovo sufinanciranje u 2014. godini Fond za zaštitu okoliša osigurao je čak 160 milijuna kuna, tri puta više sredstava nego što je prvotno planirano.

Program energetske obnove obiteljskih kuća provodi se kroz Fond u suradnji sa županijama, gradovima i općinama. Građanima se omogućuje da ostvare subvencije od 50% pa do čak 80% iznosa za, primjerice, područja od posebne državne skrbi ili prvu skupinu otoka. Uz značajan udio bespovratnih sredstava koje građani mogu dobiti, pojednostavljena je i procedura za prijave.

Program je usmjeren upravo na energetsku obnovu obiteljskih kuća jer one čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj. Najviše ih je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju.

Popis jedinica lokalne i regionalne samouprave kojima su odobrena sredstva fonda za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti (EnU) i korištenja obnovljivih izvora energije (OiE) (pdf)Stranica