U kolovozu početak radova na sanaciji odlagališta opasnog otpada 'Lemić brdo'

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54e706deaa5f6.jpg

Radovi na sanaciji odlagališta opasnog otpada Lemić brdo pored Karlovca počinju u kolovozu, a za sanaciju je putem Fonda za zaštitu okoliša osigurano 16,4 milijuna kuna. Na toj se lokaciji opasni otpad nekontrolirano odlagao jedanaest godina, a nakon toga je gotovo trideset godina predstavljao opasnost za ljude i okoliš. Sljedeće godine ta će lokacija biti sanirana i usklađena sa svim propisima, a praćenje stanja okoliša provodit će se narednih pet godina.

Preuzmite priopćenjeStranica