Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2024. godinu

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Temeljem članka 49. stavka 4. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19 i 57/22) ministar gospodarstva i održivog razvoja je donio godišnji Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2024. godinu, a kojim se obuhvaćaju dobavljači koji tekuća naftna goriva stavljaju na tržište Republike Hrvatske. Temeljem istog članka Zakona, predmetni Program se službeno donosi i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i vrijedi od dana objave na ovoj mrežnoj stranici do 31. prosinca 2024. godine.

Svrha donošenja Programa je praćenje i provjera kvalitete tekućih naftnih goriva koja se stavljaju na tržište i koriste u prijevoznim sredstvima i energetskim objektima te njihovom udovoljavanju propisanim odredbama kvalitete iz Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva („Narodne novine“, broj 131/21). Tekuća naftna goriva koja su obuhvaćena ovim Programom su benzin, dizel, plinsko i loživo ulje te brodska goriva.

PROGRAM

Stranica