Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača-imenovanje predsjednika, zamjenice predsjednika i članova

Slika /slike/informacija.jpg
Donošenjem novog Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22) bilo je potrebno donijeti i novu Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača. Novu Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“, broj 96/22) donijela je Vlada  Republike Hrvatske 18. kolovoza 2022.  na temelju članka 132. stavka 1. predmetnog Zakona. Poveznica na novu Odluku nalazi se na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_96_1434.html.

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske i jedno od važnijih nositelja politike zaštite potrošača koje čine predstavnici državnih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, trgovačkog suda, udruga za zaštitu potrošača, jedinica lokalne  samouprave i neovisni stručnjaci iz područja zaštite potrošača.

Prijedloge za imenovanje članova Vijeća predstavnika javnopravnih tijela i pravnih osoba dostavljaju njihovi čelnici temeljem točke IV. stavka 1. navedene Odluke, dok se temeljem stavka 2. premetne točke propisuje da se članovi  Vijeća, iz redova predstavnika udruga za zaštitu potrošača, predlažu temeljem objavljenog Javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.

Slijedom navedenog, 31. kolovoza 2022. godine objavljen je predmetni Javni poziv https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/9-9-2022-javni-poziv-za-dostavu-iskaza-interesa-i-podnosenja-prijedloga-za-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/8938 .

Nakon procjena zaprimljenih prijava, 10. studenog 2022. godine donesena je odluka o Odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača. Navedenom Odlukom kao predstavnici udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće predloženi su gđa. Ana Knežević, gđa. Gordana Lukić i g. Goran Aleksić.

Dana 4. siječnja 2024. Vlada je na 276. sjednici donijela Rješenje o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“, broj 04/24.) koje se nalazi na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_01_4_84.html.
 
Cjeloviti popis članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača dostupan je na središnjem portalu za potrošače Sve za potrošače : https://www.szp.hr/sve-potrosacke-teme-na-jednom-mjestu/nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/popis-clanova/209 

 

Stranica