Predstavljena nova platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

  • Slika /slike/Vijesti/2022/EOJN_25_08_2023_symbol txt flat horizontal (1).png
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Danas je u Hotelu International u Zagrebu održana konferencija s ciljem upoznavanja javnosti o početku rada nove IT platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). Okupljenima su se prigodnim uvodnim govorima obratili Branka Augustinović, p.o. ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Ostap Graljuk, v.d. direktora Nakladničke djelatnosti Narodnih novina, Hrvoje Sagrak, predsjednik Uprave InfoDom d.o.o. te Dean Firkelj, direktor Sad IT d.o.o..

Tijekom Konferencije održana su i dva seminara. Na prvom seminaru predstavljene su nove funkcionalnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, dok je na drugom seminaru prikazan i realan primjer korištenja nove platforme.

Nova IT platforma za objavu i provođenje postupaka javne nabave financirana je iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, komponenta C.2.3. R-I9 Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Vrijednost investicije je 1.458.192,32 eura s PDV-om.

Krajnji je cilj ove investicije smanjiti radno opterećenje osoblja angažiranog na poslovima javne nabave reinženjeringom i digitalizacijom poslovnih procesa, a istovremeno olakšati poslovno okruženje gospodarskim subjektima koji žele sudjelovati ili sudjeluju u postupcima javne nabave.

Ciljanu skupinu predstavljaju tijela javne uprave, lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeće i gospodarski subjekti (uključujući mikro, male i srednje poduzetnike).

Nositelj provedbe ove investicije je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a provedbeni partner su Narodne novine d.d.

U inicijalnoj fazi produkcije tzv. „Pilot projektu“, koji započinje 28. rujna 2023. godine, sudjeluje 5 naručitelja: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Grad Rijeka, KBC Sestre milosrdnice, Hrvatska elektroprivreda d.d. i svi zainteresirani gospodarski subjekti koji žele sudjelovati u postupcima javne nabave koje će ovi naručitelji objaviti na novoj IT platformi. Ranije korišteni EOJN RH bit će u funkciji sve do trenutka objave posljednjih ugovora (ili tromjesečne evidencije), a do tada će istovremeno egzistirati dvije IT platforme.

Stranica