Pokrenulo e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

Slika /slike/Vijesti/e savjetovanje.jpeg
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao stručni nositelj, pokrenulo je, 16. siječnja 2020. godine, na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika  o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

Predmetni pravilnik u postupku je donošenja sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. godini iz upravnog područja vodnoga gospodarstva, koje obuhvaća 14 mjera administrativnog rasterećenja gospodarstva (redni broj 77-90) propisanih kroz šest provedbenih akata proizašlih iz Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).

Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. godini, odnosno mjerama iz upravnog područja vodnoga gospodarstva, planirano je rasterećenje u ukupnom iznosu od 8.331.184,10 kn, što predstavlja 31,81 % u odnosu na postojeće stanje.
Ovim Nacrtom prijedloga pravilnika obuhvaćene su ukupno četiri mjere iz upravnog područja vodnoga gospodarstva.

S obzirom da je 18. srpnja 2019. godine na snagu stupio novi Zakon o vodama (Narodne novine, broj 66/19), Nacrt prijedloga pravilnika usklađuje se s istim.

e-Savjetovanje otvoreno je do 31. siječnja 2020. godine tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva.  

e-Savjetovanje dostupno je na mrežnoj poveznici

Stranica