Objedinjavanje proračunskih tijela iz resora zaštite okoliša i prirode

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5481ad56e121d.jpg

U svrhu osiguranja potpunog uvida u sve informacije, dana 14.10. organizirali smo press briefing na temu preseljenja tijela iz resora zaštite okoliša i prirode na zajedničku lokaciju te obilazak ureda na postojećih 11 lokacija i ureda u koje se selimo na lokaciji Zagreb Tower.

Ključne informacije s press briefinga:

 • Razlozi za preseljenje bili su ostvarenje ušteda u proračunu Republike Hrvatske i povećanje učinkovitosti poslovanja.
 • Tijela iz resora zaštite okoliša i prirode danas posluju na 11 lokacija u Zagrebu a 80% tih lokacija je u najmu po uvjetima koji su bitno nepovoljniji od trenutno dostupnih na tržištu.
 • Preseljenjem tijela iz resora zaštite okoliša i prirode koja se financiraju iz proračuna ostvarit će se godišnja ušteda od 3,5 milijuna kuna ili 35%.
 • Trenutni troškovi:
  Najam prostora i parkirnih mjesta, troškovi režija u kojima su električna energija, komunalna naknada, odvoz otpada, grijanje, troškovi vode, pričuve i zaštitarske službe te troškovi telefona i interneta, čišćenja ureda i tehničko održavanje za tijela koja se financiraju iz proračuna RH o opciji da ne dođe do preseljenja iznose 9.706.683 kn (iznos s PDV-om)
  Navedeni troškovi za tijela koja se financiraju iz proračuna RH na lokaciji Zagreb Tower iznosit će 6.326.361 kn i uključuju iste stavke: fiksni troškovi najma ureda i parkirnih mjesta; fiksni troškovi režija koji uključuju električnu energiju, komunalnu naknadu, odvoz otpada, grijanje, troškove vode, pričuve i zaštitarske službe i tehničko održavanje; te troškove telefona i interneta (iznos s PDV-om)
 • Pored toga podići će se učinkovitost i ostvariti dodatne indirektne uštede. Financijske će proizaći iz objedinjavanja pojedinih funkcija poput urudžbenog zapisnika, pisarnice, čišćenja i sličnog. Koristit ćemo zajedničku ITK infrastrukturu te prostore za sastanke. Pored toga ostvarit ćemo poboljšanje učinkovitosti jer prestaje gubitak vremena i troškovi koji nastaju transportom spisa i ljudi između 11 lokacija u Zagrebu a koji su na osnovi podataka iz 2012. godine procijenjeni na 430.000 godišnje.
  Indirektni troškovi odnose se na ITK sustav, transport dokumenata i osoba između 11 lokacija na kojima su u ovom trenutku smještena proračunska tijela Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (4 lokacije), Agencija za zaštitu okoliša (3), Državni zavod za zaštitu prirode (1) i vanproračunsko tijelo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (3).
 • Uredi u poslovnoj zgradi 'Zagreb tower' uređeni su na osnovnoj razini uredskog prostora a prosječna kvadratura po zaposlenom iznosit će 8,48 m2 te je bitno niža od 15 m2 po službeniku što propisuje pravilnik.
 • Tijela koja se financiraju iz proračuna RH objavljuju svoje proračune i izvršenja proračuna na internetskim stranicama ministarstva financija pa ne postoji mogućnost 'zatajenja' troškova ni po kojoj osnovi pa ni zbog tajnosti poslovnih podataka u ugovoru s najmoprimcem – neovisno o statusu ugovora, svi podaci u svakom trenutku dostupni su javnosti.
 • Da bismo razmotrili opciju preseljenja dijela institucija (do maksimalnog broja od 290 djelatnika) u dvije zgrade u Krajiškoj, zatražili smo procjene koliko bi stajalo uređenje i po informacijama koje smo dobili, uređenje dviju zgrada stajalo bi oko 25 milijuna kuna ukoliko bi se radili 'klasični' uredi ili oko 40 milijuna kuna ukoliko bi se radile 'zelene zgrade' – zgrade obnovljene po načelima energetske učinkovitosti i u skladu s principima zelene gradnje. Za navedeno nemamo novac u proračunu niti mogućnost da se osigura i u ovom trenutku takva investicija ne bi bila poslovno opravdana.
 • U skladu s propisanom procedurom, prije donošenja odluke o preseljenju zatražen je prostor od DUUDI-ja a ponude na tržištu (njih 8) zatražene su tek nakon što je DUUDI potvrdio da ne postoji adekvatan prostoru u vlasništvu RH tražene veličine, spreman za korištenje.

 Stranica