Najavljen Priručnik o dinamičkom sustavu javne nabave

Slika /slike/Vijesti/2021/Radionica-dinamički sustav nabave.jpg
Od 31. kolovoza do 3. rujna 2021. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s društvom Deloitte Hrvatska, održalo je četiri interaktivne radionice na temu dinamičkog sustava nabave.
 
Dinamički sustav nabave (dalje: DSN), kao mehanizam zbirne nabave, uveden Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), primjenjiv je za uobičajene predmete nabave, općenito dostupne na tržištu, koji se često ponavljaju i periodički nabavljaju. Iako je od stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi tek devet naručitelja provelo DSN, primjeri postojeće prakse u međunarodnim okvirima ukazuju na prednosti ovog sustava koje mogu biti ključne za ubrzanje procesa javne nabave u EU projektima. To se prije svega odnosi na kraće vrijeme potrebno za sklapanje ugovora o javnoj nabavi u odnosu na uobičajene postupke koje naručitelji najčešće koriste, poput otvorenog postupka javne nabave.
 
„S obzirom na njegove prednosti, intencija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja je približiti ovaj inovativni mehanizam nabave javnim i sektorskim naručiteljima. Tako smo, u suradnji s društvom Deloitte Hrvatska, sastavili Priručnik o dinamičkom sustavu nabave s praktičnim primjerima iz prakse. Ovaj vrijedan alat naručiteljima, uskoro će biti objavljen na službenim stranicama Ministarstva i dostupan svima“, izjavio je tom prilikom Ivo Milatić, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz teorijski dio, u praktičnom dijelu radionice sudionike se upoznalo s načinom i pravilima sastavljanja dokumentacije u cijeloj provedbi DSN-a te su se kroz interaktivni dijalog i dosadašnja iskustva naručitelja pojasnile nejasnoće u tumačenju propisa i dodatno uočile prednosti ovog mehanizma javne nabave.
 

Stranica